Cotopaxi ökar sin aktivitet

*De sista veckorna har världens högsta aktiva vulkan, Cotopaxi, varit alltmer aktiv. Den seismiska aktiviteten har i veckan 29 augusti till 4 september varit 10 gånger större än veckan innan.*

Instituto Geofisico rapporterar att rörelsen i det flytande materialet i vulkanen har tredubblats sedan 2003 och 2004. I området försöker man nu organisera lokala kommitteer för att öka beredskapen inför eventuell naturkatastrof men intresset är lågt och resurserna små.

_Karin Persson_

-nyckelord: natur, miljö-