Kinesiskt oljebolag gör storköp

*Ett dotterbolag till det kinesiska statliga oljebolaget CNPC kommer att betala 1 420 miljoner dollar till kanadensiska Encana för rättigheter och framtida utvecklingsmöjligheter i två områden i Tarapoa i ecuatorianska Amazonas.*

Andes Petroleum är dotterbolag till det kinesiska statliga oljebolaget China National Petroleum Corporation, och slöt i dagarna ett avtal med det kanadensiska bolaget. I ett av utvinningsområdena, vilket Andes övertar till 100 procent, produceras 38 000 fat dagligen.

Dessutom ingår i köpet 40 procent av ett område som Encana köpt av amerikanska Occidental. Denna försäljning från Oxy till Encana granskas nu av regeringen och politiska och sociala organisationer kräver att avtalet med Oxy bryts eftersom bolaget brutit mot överenskommelser i ursprungskontraktet.

Regeringen och energiministeriet dröjer med beslutet, eftersom de befinner sig under stark uppvaktning bl.a från amerikanska ambassaden för att inte bryta kontraktet. Godkännandet av det kinesiska köpet av Encanas kontrakt skall också göras av Energiministeriet som i det här läget förklarar att de ingående kontrakten måste granskas var för sig och köpet inte kan genomföras i ett enda paket.

Under tiden växer protesterna mot det stora inslaget av utländskt ägande av oljeproduktionen i Ecuador med krav på omförhandling av kontrakten, nationalisering av produktionen och för att vinsterna skall gå till den ”sociala skulden” istället för till utlandsskulden som under föregående regering.

_Karin Persson_