Organiskt odlade rosor

*Produktionen av ekologiskt odlade blommor motsvarar inte ens en procent av Ecuadors export av blommor men är ändå viktig och hittills unik. Från företaget Biogarden La Pampa, i provinsen Chimborazo, exporteras cirka 50 000 organiskt odlade blommor i veckan till USA.*

I mars i år blev företaget certifierat enligt EUs regler, CEE 2092/91 och tidigare med GOCA, enligt USAs jordbruksdepartement och enligt ägaren det första företaget i Latinamerika med certifiering.

Under det senaste året ökade företaget sin export med 10 procent. Beslutet att övergå till organisk odling utgick från en önskan om att skydda såväl miljön som arbetarnas hälsa men också som en företagsstrategi.

Marknaden för de organiskt odlade blommorna är under utveckling sedan fem år tillbaka och klart påverkad av miljöorganisationernas arbete med att sprida information om den okontrollerade användningen av bekämpningsmedel i främst Ecuador och Colombia. Dessa länder svarar för 60 procent av USAs import av snittblommor.

_Karin Persson_

-Nyckelord: miljö-