Quito får mer pengar till återuppbyggnad

*Internationella utvecklingsbanken, BID, har beviljat 10 miljoner dollar i en andra återuppbyggnadsetapp av Quitos historiska stadsdel. Quito och Krakow var de första städer som utnämndes till världsarv för mer än 25 år sedan.*

I denna etapp är målet att uppmuntra återinflyttning till stadsdelen. På 1970- och 1980-talet flyttade folk till de nya stadsdelarna i norra Quito men nu finns ett intresse för att åter få människor att bosätta sig i de gamla miljöerna, och på så sätt upprusta torg och kaféer.

Förutom pengarna från BID bidrar den tyska biståndsorganisationen GTZ med en ung stadsarkitekt, Philipp Höppner, som betonar att biståndet bara utgör en del och att det istället gäller att stimulera det privata initiativet om utvecklingen skall vara hållbar.

_Karin Persson_