Palacio ber FN ingripa mot besprutningar

*I sitt avslutningstal vid det 60:e FN-mötet bad president Palacio att Colombia skulle acceptera begränsningen på tio kilometer i gränsområdet som inte får besprutas med giftet glifosat.*

Han bad också att FN tar initiativ till en oberoende utredning om effekterna.

Palacio hävdade att Ecuador med stöd av Riodeklarationen vill respektera den biologiska mångfalden och därför inte kan acceptera flygbesprutningarna. Med framträdandet i FN visade president Palacio att detta ämne nu tar plats i landets utrikesrelationer.

_Karin Persson_

-Nyckelord: miljö-