Barnen fullföljer inte skolan

*I Amazonas kommer sex av tio sjuttonåringar inte att fullfölja sin grundskoleutbildning. Statistik visar att drygt hälften av eleverna i Ecuador inte går klart grundskolan.*

Totalt 67 000 elever i den ecuadorianska delen av Amazonas kommer inte att gå klart grundskolan. I hela landet är andelen elever som inte fullföljer grundskoleutbildningen 52 procent.

Siffrorna kommer från ”Observatorio de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia” och dess tekniska sekreterare Margarita Velasco. En fjärdedel av eleverna lämnar skolan redan efter mellanstadiet, mest på grund av att familjerna inte har ekonomiska resurser att låta dem fortsätta.

I bergsregionen är det tio procent av eleverna som över huvudtaget inte går i skolan, en siffra som i Amazonasområdet är 19 procent. Anledningen skulle vara bristande intresse från föräldrarna, men också för att barnen har arbetsuppgifter att utföra.

_Karin Persson_