Förberedelser för nationellt ungdomsmöte

*I helgen genomfördes det tredje av fyra planerade regionala ungdomsmöten. 30 organiserade ungdomar deltog i möten som genomfördes i Sucumbíos och Orellana.*

Arrangör var Fenocin, en nationell organisation för bönder, lantarbetare, ursprungsfolk och afroecuadorianer. Temat var, som vid mötena i bergs- och kustregionen, att öka solidariteten mellan ungdomar från olika delar av landet, analysera teman som rör rättigheter och skyldigheter i Ungdomslagen, samt diskutera ledarskap och identitet.

Inför det kommande nationella ungdomsmötet i Quito i oktober utvecklade ungdomarna målsättningen inom tre huvudområden. För det första ett ökat deltagande i de lokala regeringarna, särskilt inom områdena miljö, jordbruk och fiske, idrott och ungdomsfrågor. För det andra kommer de att informera om och arbeta för att utveckla innehållet i Ungdomslagen, och för det tredje att se till att ungdomar tas med i planerna på utveckling av lokal produktion och finansiering av småföretag.

En av deltagarna, och samtidigt ansvarig för ungdomsarbetet i Fenocins styrelse, var Rosa Chuquin. Hon säger i en intervju att ungdomar inte har någon plats i politiken och att de nu försöker skaffa sig ett utrymme för att kunna delta i landets utveckling. Det kräver att de skaffar sig mer kunskap men de kommer också att konfronteras med det motstånd som president Palacio redan visat mot de yngre politikerna i regeringen, exempelvis mot före detta finansminister Rafael Correa, som blev tvungen att avgå.
(De regionala ungdomsmötena är del av ett projekt finansierat av UBV.)

_Karin Persson_