Svårt att nå milleniemålen

*Av de 18 olika punkter som ingår i Ecuadors fattigdomsbekämpningsstrategi kan landet endast visa upp positiva resultat när det gäller barnadödligheten. HIV och Aids fortsätter att öka kraftigt.*

Milleniemålen syftar till att halvera fattigdomen i världen till år 2015, och varje land har till uppgift att ta fram en strategi. I Ecuador har barnadödligheten minskat med 40 procent under åren 1990 till 2000 enligt de uppgifter som president Palacio lämnade till FN.

Inom andra områden är situationen minst sagt alarmerande. Förekomsten av HIV/Aids har ökat med 25 procent årligen och av de smittade är 10 procent ungdomar under 15 år.

En förklaring till svårigheterna att nå målen är utlandsskulden som för närvarande uppgår till 17 400 miljoner dollar och i år skall betalas med 1 500 miljoner dollar i räntor och amorteringar.

_Karin Persson_