Afrikansk snigel hotar ekosystemet

*Slemmet från en stor snigel, Achatina fulica, säljs som ett medel för att förbättra huden, bland annat ta bort hudfläckar. Snigeln, som härstammar från Kenya och Tanzania, kan bli upp till 30 centimeter.*

I Afrika används den som livsmedel men i Ecuador säljs den på gatan både för sitt slem men också som maskot. Den kan anpassa sig till olika miljöer och fortplantar sig snabbt och saknar naturliga fiender. Den räknas som en av de hundra mest skadliga arterna.

Miljöministeriet förbereder ett ingripande genom att identifiera snigeln som en inkräktande art. Snigeln utgör värddjur i en kedja där skadliga nematoder utvecklas. Dessa kan orsaka en form av hjärnhinneinflammation hos människan.

En rad länder, bland dem USA, Canada, Australien, Kina och Israel, har förbjudit införande av denna snigel som kan livnära sig på en rad odlade varor, som bomull, bananer och grönsaker. I Ecuador växer nu oron för vad den okontrollerade handeln med denna art kan komma att innebära för såväl odlingar som för människors hälsa.

_Karin Persson_

-Nyckelord: miljö, natur-