Motståndet mot Baba-dammen växer

*Det sjätte mötet om Baba-dammen, ett kombinerat reglerings-, vattenkrafts- och bevattningsprojekt , genomfördes i veckan på Universitetet i Quevedo.*

I provinsen Los Ríos planerar det statliga organet Cedegé (Comision de Desarollo de la Cuenca del rio Guayas) en utvidgning av tidigare genomförda projekt, bland annat Daule-Peripa, bevattningsprojektet Catarama, och två dammar i Montalvo. Bevattningsprojekten avser skapa nya odlingsmöjligheter på halvön Santa Helena. Enligt beräkningar kommer 3500 hektar mark att översvämmas och 15000 bönder i 30 byar beröras.

Det var prefekten i Los Rios, Jorge Marun, som organiserat mötet för att diskutera med teknikerna från Cedegé. Av tolv berörda borgmästare är fem nu öppet negativa till fler projekt och anser att de som genomförts varit misslyckade. De inbjudna representanterna för Cedegé kom inte till mötet.

Det finns stor oro hos befolkningen och deras ledare, liksom hos nationella och internationella miljöexperter, för konsekvenserna av redan utförda ingrepp och för de planerade. Två tidigare konstruerade kraftverksdammar har övergetts av Cedegé och 5 000 hektar översvämmad odlingsmark har förlorats i Montalvo.


- Nu skall folket bestämma, nu måste det bli ett slut på övergreppen. Det dåliga underhållet och skötseln av dammarna skapar slambildning och översvämningar varje vinter. Att gräva ur flodfåran skulle kosta 18 miljoner dollar, pengar som vi inte har, säger borgmästaren i Montalvo.

Borgmästaren i Valencia, Marco Troya, anklagade kongressledamöterna från Los Rios för att de inte kräver Cedegé på ersättning för såväl miljöskador som socioekonomiska konsekvenser, och menade att ingen verkar vilja försvara dessa delar av landet.

Statliga Cedegé har sedan 90-talet investerat i flera projekt i Los Rios med pengar från Världsbanken, USAID och Florida University.

_Karin Persson_