Ny fas i motståndet mot TLC

*Under torsdagen genomfördes en demonstration i Quito framför den amerikanska ambassaden i protest mot frihandelsavtalet TLC mellan Ecuador och USA. I Colombia och Peru genomfördes liknande demonstrationer.*

De senaste två dagarna har ungdomar övernattat utanför presidentpalatset, och en fiktiv folkomröstning har genomförts ute på gatorna i Quito. Även i Colombia genomfördes en demonstration mot TLC och ALCA med ett stort antal organisationer, samtidigt som jordbrukare och köttproducenter i Peru genomförde en manifestation för att kräva folkomröstning om undertecknandet av frihandelsavtalen.

Den 12 oktober kommer en kontinental manifestation att genomföras, ”Folkens motstånd”. Manifestationen utgör också avslutningen på den Fjärde Kongressen organiserad i Guatemala City av CLOC, det latinamerikanska nätverket med jordbrukar-, lantarbetar- och ursprungsfolksorganisationer. Temat för kongressen är ”Tio år av motstånd och kamp mot den imperialistiska utplundringen. Vi ger oss aldrig. För jorden, territoriet, värdigheten och livet.”

_Karin Persson_

-Nyckelord: Politik & samhälle, usprungsfolk, territorium-