OXY får omförhandla kontrakten

*Oljebolaget OXY, det nordamerikanska Occidental, hotas av uppsägning av sitt kontrakt efter försäljningen av rättigheter till det kanadensiska bolaget Encana. I de planerade omförhandlingarna av oljekontrakten kommer ändå bolaget att få delta.*

Det är det statliga bolaget Petroecuador som ansvarar för omförhandlingarna men det är energiministern som skall fatta beslut om uppsägning eller inte av kontraktet med OXY. President Palacios enskilda samtal i New York med Statssekreterare Condoleeza Rice handlade om oljekontrakten och det anses troligt att starka påtryckningar att inte avbryta kontraktet kommer därifrån eftersom OXY är det enda nordamerikanska bolaget i Ecuador.

Chefen för Petroecuador och energiministern söker nu hjälp i Paris, IFP Instituto Francés de Petróleo, inför att lägga upp förhandlingarna. Det är nödvändigt att de nya kontrakten innehåller möjligheter till kompensation för höjda oljepriser, samt en högre ersättning totalt till staten. President Palacio har utlovat att arbeta för en lika fördelning, dvs hälften till bolagen och hälften till staten.

_Karin Persson_

-Nyckelord: politik & samhälle, olja-