Styrkan, drömmarna och Anamuri

*Bilder som för alltid kommer att vara kvar i mitt hjärta. Bilder, sekvenser av en tidig morgon, då solen väcker liv i den fortfarande sömniga omgivningen.*

Lampa, ett samhälle en timmes resa från Santiago de Chile. Huset som jag bor i ligger mellan två kullar som verkar skydda oss från storstadens kaos. Trädgård med äppelträd, vindruvor, plommon och väldoftande blommor. Här samlas alla världens färger, fem hundar och en stor familj. Det är just här som jag fick tillfälle att praktisera.

Min uppgift här är att dokumentera kvinnornas vardagsliv, den otroliga styrkan, viljan och drivkraften bakom deras arbete och alla produkter som görs. Här finns det kvinnor som är hantverkare, små producenter som arbetar för att leva och inte som i många fall för att överleva. Här driver man projekt såsom snigelfarm, kaktus- och blomodlingar, tvålproduktion, här tillverkar man smycken, allt detta i samspel med naturen, med miljön.

*Kvinnorna här i Lampa* vet att för att fortsätta leva och jobba så som de gör, behöver de organisera sig. ”Styrkan ligger i samarbetet oss emellan” påpekar Gloria, en av hantverkarna. Hon, så som andra kvinnor jag träffat, satsar starkt på utbyte mellan kvinnorna; utbyte av kunskaper, produkter, på solidariteten, kampen för kvinnornas rättigheter. Här lever man för att uppfylla drömmarna och göra dem till verklighet. Kvinnor i Lampa är därför en av basorganisationerna till ANAMURI.

_Magdalena Krasowski, UBV-praktikant_


h3. Praktikant i Chile - ett inspirerande kulturäventyr

"Globalisera kampen, globalisera hoppet!” Kvinnor från hela Chile stämmer unisont in i kör. Vi befinner oss på ett nationellt möte för landsbygdskvinnor och ursprungsfolk som äger rum i Punta de Tralca utanför Santiago. Organisationen är ANAMURI, Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, UBVs samarbetspartner för praktikantprojektet i Chile.

_Ungdomar i Chile. Foto: Juan Gabriel Hurtado Suarez_

ANAMURI är en paraplyorganisation för kvinnor som arbetar inom bl.a. jordbruk, fiske och hantverk. Från Arica i norr till Chiloé i söder deltar ungefär 10 000 kvinnor genom olika basorganisationer. ANAMURIs arbete utförs pa lokal, regional och nationell nivå, men finns även representerade i de internationella nätverken CLOC och Via Campesina. Grundidéen är att stärka kvinnors roll och inflytande inom olika sfärer i samhället. Detta görs bl.a. genom tre kampanjer som förs parallellt: bevarande av naturliga fröer, bättre arbetsförhållanden för säsongsanställda kvinnor främst inom fruktindustrin, samt kunskapsspridning om olika politiska, ekonomiska och sociala system.

Nytt för i år är även att organisationen tar emot praktikanter från Sverige under en fem-månadersperiod. Handledarna är samtliga kvinnor, engagerade i ANAMURI. Alla praktikanter är utplacerade hos familjer på landsbygden i olika regioner. Tanken med projektet är att ge ungdomar i Sverige möjlighet att öka sin förståelse för globaliseringens effekter i Chile och övriga Latinamerika, samt få kunskap om vikten av starka folkrörelser och folkbildning. Praktiken är en upplevelse för livet; ett äventyr som inspirerar och utvecklar på alla plan!

_Katarina Hudin & Lisa Kullving, UBV-praktikanter_

Taxonomy upgrade extras