Det gick ju ändå bra till slut

*Utbyte mellan CEADL och Bolivianska Stödkommittén/UBV:s lokalgrupp Malmö-Lund 2006.*

Arbetet för att få igenom ett utbyte började redan i april. Bland alla de organisationer som finns i Malmö- Lund och som sysslar med Latinamerika var Bolivianska Stödkommittén den som var bäst organiserad, varför vi valde att samarbeta med dem. De har även ett brett kontaktnät runt om i Sverige, vilket vi kunde utnyttja, och vi hade samarbetat med dem redan innan med ”10 timmar för Latinamerika”.

Den bolivianska organisation vi sökte samarbete med var CEADL, Centro de Estudios y Apoyo al Desarrollo Local, som UBV sedan en tid har haft ett samarbete med. CEADL jobbar med att organisera ungdomar och få dem att inse att de själva kan påverka politiken på både lokal och nationell nivå. Bolivianska Stödkommittén såg genast en chans att kunna ta lärdom och inspiration av CEADL. De organiserar själva flera dansgrupper med ungdomar och barn men har svårt att engagera ungdomarna i frågor som rör politiska och sociala frågor.

Den första etappen av utbytet var att det kom tre personer från Bolivia. De skulle först komma lagom till Skånes Sociala Forum, vilket var planerat till början i oktober. Efter att vi skickat in ansökan fick vi dock reda på att det inte skulle bli något Skånes Sociala Forum, så vi ändrade snabbt deras besök till ”10 timmar för Latinamerika” i slutet av oktober som i år skulle ägnas helt åt Bolivia och de pågående förändringarna där.

När tidpunkten för bolivianernas ankomst närmade sig hade vi fortfarande inte hört något om ansökan gått igenom eller inte. När de ringde från CEADL´s kontor i La Paz och berättade att de bokat biljetter som vi blev riktigt oroliga och nervösa och undrade vad som hände. Det var samma dag som vi skulle få reda på om ansökan hade gått igenom eller inte. Som tur var hade den gjort det. Och de tre från CEADL kom till Sverige, men inte till Sturup utan till Arlanda! Kommunikationen hade inte fungerat riktigt som den skulle… Men som tur var hade de egna kontakter i Stockholm hos vilka de kunde sova och få hjälp av för att ta sig till Malmö.

De tre, som hette José Luis, Elisa och Victor kom lagom Malmö lagom till ”10 timmar för Latinamerika” där de höll ett väldigt uppskattat föredrag om CEADL´s verksamhet i El Alto.
José Luis, Elisa och Victor besökte under sin tid i Sverige bland annat flera skolor och Kvarnby folkhögskola, besökte ungdomar i de olika ungdomsgrupper som är knutna till Bolivianska stödkommittén, hade seminarier i Malmö, Lund, Västerås, Växjö, Stockholm och Uppsala.

I Växjö knöt ungdomarna från CEADL kontakt med både Noaks Ark (som jobbar med prevention av HIV, vilket även CEADL gör) och Framtidsgruppen/Grupptech. Bland annat pratade man om att en teatergrupp som verkar inom CEADL kanske skulle kunna komma till sommaren och genomföra en turné tillsammans med Framtidsgruppen/Grupptech.
José Luis, Elisa och Victor hade hela tiden ett späckat schema men verkade ha klarat det ganska bra.

h6. Vilka erfarenheter har vi då gjort?

Trots att hela utbytet inte är klart är det ändå vissa erfarenheter som vi har tagit till oss och kan berätta om. Det första är att det inte är oöverkomligt att skriva en ansökan. Det tar ett tag att sätta sig in i vad det handlar om men efter ett tag får man kläm på det.

Vidare är att man måste hålla igång kommunikationen mellan alla berörda parter. Det är inte alls det lättaste när man jobbar och ett eget liv att ta hand om. Och det är där, som vi ser det, vår största brist låg. Vi hade svårt att upprätthålla kommunikationen oss emellan, mellan oss och resten av lokalgruppen/lokalgrupperna och mellan CEADL i Bolivia och oss.

Ett annat område där vi varit svaga/inte kunnat nå upp till våra egna förväntningar är att nå ut till allmänheten här i Malmö- Lund. Även om det varit en stor uppslutning på de aktiviteter vi anordnat så har det mest varit för de redan invigda. Men det är ett problem vi har med alla våra utåtriktade aktiviteter, och som vi jobbar aktivt på att försöka lösa/komma upp med nya strategier. Kanske skulle en klarare ansvarsfördelning var lösningen eller så är det kanske något man måste räkna med när så mycket arbete sker på frivillig basis?

Att utbytet skedde mellan utomstående organisation, i det här fallet Bolivianska Stödkommittén, har gett oss en bra kontakt här i Malmö som vi känner att vi kan lita på och som vi kommer att fortsätta att samarbeta med. Bolivianska Stödkommittén har även ett bra kontaktnät i runt om i Sverige, även på platser där inte UBV har några lokalgrupper. Så det ger oss en än större arena att spela på inför framtida utbyten eller andra former av aktiviteter.

*På det hela taget* har det än så länge varit över förväntan och förhoppningsvis fortsätter det så. Nästa etapp av utbytet kommer antagligen att ske i april 2007 då tre ungdomar från Bolivianska Stödkommittén åker till Bolivia under tre veckor.

Martin Sjöstrand, lokalgruppen i Malmö- Lund
Eduarda Zegarra, lokalgruppen i Malmö- Lund
Tereza Moreira, Bolivianska Stödkommittén i Malmö

Taxonomy upgrade extras