UBV-praktikanter mitt i jublet efter Pinochets död

UBV och Sörängens folkhögskola samarbetar om kursen Miljö, demokrati och solidaritet i Chile och Ecuador, där eleverna gör praktik i Latinamerika. I Chile har årets praktikanter sedan sin ankomst i början på november huserat på huvudkontoret för ANAMURI, Asociacion nacional de mujeres rurales e indigenas, i centrala Santiago. ANAMURI är en av UBV:s samarbetsorganisationer.

Under månaden som gått har det hunnits med bl.a. forum for matsuveränitet, Chiles sociala forum, lokala ANAMURI-kongresser, genus- och miljöseminarier och gatujublet efter Pinochets död.

Från och med mitten av december kommer alla 6 praktikanter vara ute på sina praktikplatser, utspridda på fyra olika platser, från Copiapo i norra chile till Temuco i söder.

Matsuveränitet, bevarande och skydd av traditionella grödor, ursrungsfolksrättigheter och kritiserad statlig jordbrukspolitik är teman som i alla högsta grad präglar, och kommer prägla, praktikanternas tid i Chile.

Läs mer om "UBV:s praktikantkurser" [node:3015]Praktisera

Läs mer på "praktikanternas hemsida":http://www.sorangen.fhsk.se och klicka pa "Latinamerikakursen".

Taxonomy upgrade extras