"Demokrati är en ständig dialog"

*Det tycker en av deltagarna på första träffen i Stockholms lokalgrupps studiecirkel ”Nya demokrativägar i Latinamerika” som gick hösten 2006.*

Deltagarna ger flera exempel på vad som kännetecknar demokrati och plockar exempel från hela världen. Sverige, Bolivia, Chile och antikens Grekland betas av, liksom Iran som blir ett inlägg i demokratidebatten. Diskussionerna pågår ibland i storgrupp, ibland två och två och språket växlar mellan svenska och spanska. ABF-huset på Sveavägen bjuder på kaffe, 5 kr koppen, i plastmugg men ingen tog med fikabröd till denna den första cirkeln, så pausen blir kort.

Diskussionen om det öppna samhället fortsätter istället och frågan om hur man kan få tillbaka tron på demokrati blir aldrig riktigt besvarad. Kanske kan demokratisystem från Sydamerika med deltagande budget vara ett sätt. Men för att deltagande demokrati ska fungera måste även den reella makten flyttas över till dem som deltar. Ja, och det var då vi kom in på detta med att ”demokrati är en ständig dialog”.

Studiecirkeln innehöll även följande träffar:

TISDAG 10/10 KL 18-21: Victoria Ciceri, UBV Stockholms lokalgrupp: Kön och våld i arbetet med demokrati i Latinamerika

TISDAG 17/10 KL 18-21: Vad händer i El Salvador? Fredrik Quistbergh, UBV:s journalistvolontär i Centralamerika, leder samtalet. Förbered dig redan nu på: www.quistbergh.se/view/533

TISDAG 24/10 KL 18-21: Erik Halkjaer, chefsredaktör för Tidskriften Latinamerika om handelsavtal i Centralamerika

Om du vill veta när nästa studiecirkel går, kolla "kalendariet":engagera/25 eller kontakta Stockholms lokalgrupp

VÄLKOMNA!

Taxonomy upgrade extras