Samisk-andinskt utbyte

Utbytet skedde mellan vår samarbetsorganisation Kawsay i Bolivia och samer från flera olika organisationer från Sápmi.

En grupp samer besökte quechua-, aymara- och guaranifolk i Bolivia som arbetar med pedagogik och rättighetsfrågor inom Kawsay. I slutet av april kom sex personer från Bolivia för att besöka Sápmi och fördjupa erfarenhetsutbytet. Besöket var extra spännande mot bakgrund av att ursprungsfolksorganisationer världen över med spänning följer processen i Bolivia där landets indianska majoritet leder landet efter 514 år i den politiska skuggan.

"Läs Lillian Mikaelssons berättelse om ett besök i en Guaraniby" [node:3207]

Läs mer om utbytet

Besök gärna Kawsays hemsida www.kawsay-unik.org/bo/

h3. Utbytesdeltagarna var

*Lilian Mikaelsson (55)* skogssame nu bosatt i Stockholm. Slöjd och konstlärare, ordförande i en samisk slöjdförening. Brinner för ursprungsfolksfrågor och internationella relationer mellan ursprungsfolk. Har tidigare varit i Ecuador och Peru. Lilian är också UBV-medlem och har varit naven i utbytesinitiativet.

*Sigrid Stångberg (60)* Sydsame från Tärnaby. Sigrid har arbetat hela sitt liv för sitt folks rättigheter på alla nivåer. Arbetar särskilt med utbildningsfrågor som lärare och rektor för Tärnabys sameskola. Därifrån arbetar hon aktivt med modersmålsundervisning, forskning och utveckling av Sydsamiska dialekten. Sigrid satt med i Sametinget under 12 år för samepartiet SVS.

*Ove Nordvall (57)* skogssame från Gällivare sameby, där hans släkt arbetat med renskötsel sedan urminnes tider. Är utbildad ämneslärare i samhälls- och statskunskap, historia och geografi. Bor i Jokkmokk där han är verksam inom Samernas Utbildningscentrum/Folkhögskola där han tidigare var rektor. Intresserad av ursprungsfolks historia, kultur, rättigheter samt utkomst- och utvecklingsmöjligheter.

*Lars-Markus Kuhmunen (27)* Intresserad av urprungsfolksfrågor och andra folks erfarenheter av att organisera och mobilisera sig för etnopolitiska krav. Anser att både samerna och andra ursprungsfolk utsätts av många övergrepp. Studerar sociologi.

*Ann-Sofie Jonsson (25)* Läste slöjd vid samernas utbildningscentrum i tre år och tycker det är mycket viktigt att utveckla denna. Studerar vid Södertörn högskola till designingejör och arbetar aktivt för Sameföreningen i Stockholms ungdomsgrupp Gavpot Nuorat. Är också aktiv i den nationella ungdomsorganisationen Sáminuorat. Organiserade och talade vid en samedemostration i Stockholm förra året. Lär gärna andra om samekulturen.

*Ylva Pavval (21)* arbetar med renskötsel tillsammans med sin pappa. Bor i Jokkmokk, och är mycket intresserad av politik, språk och att resa. I november 2005 var hon i Bolivia som del av en internationell mission som skulle kolla hur Jordreformslagen bidrar eller ej till respekt av de mänskliga rättigheterna. Missionen organiserades av Interamerikanska kommissionen för Mänskliga Rättigheter och där representerade Ylva sameungdomsorganisationen Sáminuorat.

Taxonomy upgrade extras