Kontroversiella ungdomsmöten engagerar

*Sedan elva år tillbaka håller de jordlösas rörelse i Brasilien, MST, möten för rörelsens barn och ungdomar, sem terrinha. På årets möte, i Pernambuco i oktober, deltog 4 000 barn.*

Syftet med sem terrinha-mötena är att hålla workshops, skapa utrymme för utbyten mellan barn och ungdomar och uppmärksamma behovet av en utbildningsreform och vikten av att försvara barnens rättigheter. MST vill genom sitt arbete med sem terrinha ge framtida generationer hopp om ett bättre samhälle att växa upp i.

För utomstående kan sångerna som sjungs och de slagorden som ekar på mötet verka något mekaniserade och inlärt utantill. Att på mötet se tusentals barn och ungdomar som marscherar i takt i långa led och i kör ropar ut socialistiska ramsor, förbannar konsumtionssamhället och efterlyser jordreformens avancemang, spelar upp små pjäser som illustrerar dödsskjutningar och våld mot jordlösa och lantarbetare, kan av vissa ses som något liknande hjärntvätt.

MST:s svar på den kritiken är att den verkliga boven i dramat, den som idag står för hjärntvätt av barn och ungdomar, är dagens materialistiska och kapitalistiska samhälle. Man menar att inga alternativ erbjuds i dagens brasilianska samhälle och att det som erbjuds är skräpkultur, med USA som inspirationskälla nummer ett.

Vidare säger MST att man måste visa omvärlden att framtida generationer har rätt till utbildning, att de jordlösa familjernas barn saknar rättigheter i Brasiliens branta klasstrappa. Därför menar man att barnen själva bör vara med och manifestera budskapet.

02_Sem terrinha

Oavsett hur man väljer att se på frågan om programmering av individer så är det ovant att samtidigt se så många barn vara så välkoordinerade och träffas utan stoj, bus och gråt. Mötet kan sägas illustrera MST:s utåt sett väloljade maskineri, där medlemmar ibland lär sig budskapet utan att ha tagit till sig själva innehållet.

Severina de Souza Viera, 43 år, har som mångaårig MST-aktivist i delstaten Pernambuco varit med och organisera tio sem terrinha-möten. Hon menar att syftet med mötena är att lyfta barnens rättigheter.


- Och vi visar media, samhället och politiker ett annat perspektiv än det man vanligtvis ser i tidningar och på TV.

Inför framtiden hoppas hon att landets skolor blir bättre.


- Idag har Brasilien ett dåligt utbildningssystem. Samma sak med sjukvården som för den som inte har pengar innebär långa väntetider och dålig standard på behandlingarna.

Severina de Souza Viera har själv fått slita på sockerrörsfälten och vill inte se sina barn slava där med.


- Mina barn ska inte arbeta hos andra. De ska ha sin frihet och kunna odla sina egna grönsaker på sin egen jord. Jag känner stolthet över mitt liv och mina barn idag, och jag är stolt över MST och över kampen.

En veteran på sem terrinha-mötena är, trots sin ringa ålder, Aldyanne Carla Souza Gonçalves, 10 år. Årets möte var hennes sjätte och hon ser redan fram emot nästa.


03_sem terrinha


- Jag har haft jättekul på mötena, jag får många nya vänner som jag sedan träffat igen på nästa möte. På mötena leker vi olika lekar, sjunger sånger om att kämpa för ett annat samhälle, vi dansar och studerar. Jag tycker att nästa år ska alla barn få vara med, jag vill väldigt gärna delta flera år.

MST har betytt mycket för den unga flickans liv. Efter att ha ockuperat mark i två år med sin familj och andra fick de till slut en egen jordlott 2002.


- MST har varit viktig för mig och min familj.

_Maria Karlsson, UBV Brasilien_