Norge ska stötta bolivianska gassektorn

*Bolivia kan komma att räkna med norsk hjälp på olje- och gasområdet efter att bolivianska och norska regeringsrepresentanter skrivit under ett för-avtal om framtida samarbete.*

Det dokument man skrivit under är grunden för ett avtal som Bolivia ska sluta med Norge kring arbete och utveckling i olje- och gassektorn. Norsk rådgivning i samband med utländska investeringar och arbete kring miljöpåverkan är delar av innehållet.

Själva avtalet kommer troligtvis att ingås senare i år.

_Emma Schütt_