Förbud mot barnarbete kontroversiellt

*Regeringspartiet MAS vill att barnarbete ska vara förbjudet enligt Bolivias konstitution. Barn- och ungdomsorganisationer kritiserar förslaget och menar att arbete är en nödvändighet och att man istället borde värna om arbetande barns rättigheter.*


- I förlängningen ser vi förslaget som en kriminalisering av barn och ungdomar som arbetar, man skuldbelägger barnen istället för att ta itu med problemen i samhället. Dessutom är förslaget kontraproduktivt. Det kan leda till att fler barn blir utkastade ur sina hem och ut på gatan då de inte kan vara med och bidra till hushållets försörjning, säger Cristobal Mamani, representant för rörelsen NATs som består av arbetande barn och unga i Bolivia och Latinamerika.


Det är i samband med att förslaget till Bolivias nya grundlag skrivs som MAS lyft frågan om barnarbete. Enligt gällande lagstiftning är all form av arbete förbjudet för barn upp till 14 år, och för unga upp till 16 år finns vissa restriktioner vad gäller vilken typ av arbete de får utföra. Detta regleras i Lagen om barn och unga, men följs sällan. Det samma vill nu MAS ska uppvärderas och stå i grundlagen vilket i praktiken blir den enda skillnaden. Enligt Cristobal Mamani är det dock en viktig symbolfråga.


- Konstitutionen är lagarnas lag och jag är orolig för att det kan leda till mer diskriminering från myndigheter och polis mot barn som arbetar på gatan, säger han.


Cristobal Mamani
Enligt Cristobal Mamani och röreslen NATs är arbete en rättighet för alla människor, ett arbete som ska vara värdigt, frivilligt och fritt från diskriminering och exploatering. Att barn och unga kan arbeta är nödvändigt för merparten av Bolivias familjer och NATs menar därför att regeringen istället för förbud borde erbjuda möjligheter för familjer med små resurser eller för barn på gatan. Gratis och relevanta kurser, hälsovård och praktisk utbildning inom olika yrken är krav som NATs och andra organisationer har formulerat mot regeringen och institutioner som jobbar med frågan. Att verka för att myndigheter och polis inte diskrimininerar, behandlar illa eller fysiskt misshandlar barn på gatan är en annan viktig fråga för röreslen, som ser utbildning av poliser och annan offentlig personal som avgörande.


- Självklart önskar vi som röresle inte att barn bara arbetar och arbetar. Men barn och unga arbetar för att äta och för att ha råd att gå i skolan. Många barn vill också arbeta och de känner sig stolta över att bidra till sin familjs försörjning. Dessutom genererar arbetet som barn och unga utför pengar. Vi vill att man erkänner det som viktigt för hela Bolivias ekonomi.


Enligt FNs barnkonvention är barnarbete i sig inte förbjudet.

_Emma Schütt_

Läs tidigare artikel om skuputsares vardag "här" [node:1092]