Ursprungsfolksbarn dubbelt exkluderade

*77 procent av alla ursprungsfolksbarn i Ecuador är fattiga. Marginaliseringen har två andledningar: etnisk tillhörighet och ålder.*

På torsdagen lanserade ursprungsfolksorganisationen Ecuarunari, tillsammans med Unicef, en studie genomförd med 425 000 ursprungsfolksbarn. Siffrorna presenterades av barn och ungdomar från foilkslagen shuar, kichwa, tsachila, med flera.

Studien visar att 5 av 100 barn dör innan fem års ålder, 41 procent är undernärda och 49 procent inte får den stimulation de behöver. Nästan en fjärdedel av mödrarna till ursprungsfolksbarn är analfabeter. Äver 60 procent av barnen får stryk hemma. Bara hälften av ursprungsfolksbarnen går vidare till högstadiet, jämfört med 72 procent av mestisbarnen.

Yolanda Gende, en tsachilaflicka, sade enligt El Comercio:


- Det är inte rättvist med denna dubbla exkludering. För att vi är ursprungsfolk och fattiga.

Som fattiga räknas de familjer som överlever på mindre än två dollar om dagen.

Ecuarunari har tillsammans med Unicef och en stor grupp ursprungsfolksbarn och -ungdomar runt om i landet skapat en minimiagenda för uppfyllandet av barnens rättigheter. Förra året levde Ecuador bara upp till uppfyllandet av barnkonventionen med 22 procent.


- Nu är det dags att vår agenda uppfylls, sade Lourdes Cartuche, en 16-årig kichwatjej.

_Tove Silveira Wennergren_