Moder jord firas på mors dag

morsdag3: Per Örlander

*I Charidalen på en smal grusväg i norra Bolivia vandrar ett karnevaltåg fram. Runtomkring rör sig barn och vuxna, några dansar, några dricker chicha det hemgjorda traditionella majsvinet. Morsdag, eller morsdagfestivalen, har börjat i regionen Kallawaya för en veckas firande av traktens mammor och av moder jord.*


- Det här är en viktig tradition då alla andra dagar i princip är männens. Iden är även att männen ska laga maten till kvinnorna, men det har mest inskränkts till att männen serverar maten och kvinnorna som vanligt måste laga den, förklarar läraren Nestor Flores.


Årets firande av morsdag börjar i byn Chari, huvudcentret i den så kallade ayllun Chari enligt traditionell samhällsindelning. Människor har anlänt till ayllun under hela dagen, framförallt traktens mammor. Det är skolan som är platsen för morsdagfirandet. Mammorna sitter placerade på hedersplats vid ett långbord där nationalsång, flaggresning, dans och tal tidigare har hållts under morgonen.

Nu är det dags för lekarna där mammorna ska kämpa för priser genom att bland annat låta mest likt en åsna, fläta sitt hår och skala potatis snabbast. Under tiden äter man: potatis, ris och alpackagryta, öl och och hemgjord alkohol. Stämningen börjar bli uppsluten och inom kort börjar ett band spela tillsammans med närvarande mammor och åskådare som börjar dansa till musiken. Khantus är den traditionella formen av musik i Kallawaya som man spelar på olika panflöjter, triangel och stora trummor.
morsdag2: Per Örlander
*Firandet fortsätter* två dagar senare i Lunlaya en by en halvtimme till fots från Chari. Här har satsningen på mors dag resluterat i en karneval med band från Peru och lokala dansare i typiska kostymer samt khantusband.


- Mors dag har firats i trakten i nära sextio år. Det är ett arv ifrån den västerländska mors dag, men att vi här har satt våran egen prägel på den. Förutom att hedra våra mödrar så hedrar vi också Pachamama (moder jord) som är en viktigt del i vår andinska kosmovision, berättar byauktoriteten Auretio Ortiz.


- När man firar något i Kallawaya, liksom när man arbetar, är alla med. Det blir ett kommunitärt sätt att leva som alla kan delta i. Under mors dag kan inte alla vara med alla dagar, men varje samhälle skickar representanter i form av mammor och åtminstone en auktoritet, fyller Baldemar Chura i.


morsdag1: Per Örlander
Över de nästkommande dagarna firas mors dag i vidare i samhällena Charazani, Caluyo och avslutades i Chacarapi. I Chacarapi har barnen under flera veckor lärt sig sånger och danser på skoltid för att hedra sina mödrar, och om än något nervösa för uppmärksammheten från föräldrar och andra digniteter presterar barnen sångerna i traditionella kläder till tysta men stolta föräldrar.

_Per Örlander, praktikant på Färnebo folkhögskola_

*FAKTA*

*Kosmovisionen*
Den andinska kosmovisionen bygger på en dualitet mellan två olika poler. I denna dualitet räknas Pachamama (moder jord). Pachamama står i negativ motpol till Pachakamak (fader himmel). Denna dualitet finns i hela världssynen, i samhället och yttrar sig i att alla har mer eller mindre bestämda roller. Pachamama har en extra viktig ställning i Kallawayaområdet då hon representerar allt som lever under, på och ovanför jordytan. Det inkluderar allt från djur, växter till stenar som i Kallawayaområdet inte räknas som döda ting. Ett vanligt sätt att hedra moder jord är genom olika ritualer, men under fester som Morsdag ska man alltid ge första ”supen” till Pachamama genom att spilla lite dricka på marken.

*Ayllu*
En Ayllu är det traditionella sättet att organisera ett avgränsat område i den andinska regionen. Auktoriteter väljs genom ett roterande system och är män som har en bestämmande ställning i samhället.