Awas till strid för sin mark

*Trötta, hungriga, smutsiga och under ett stort medieuppbåd nådde omkring 700 awas huvudstaden Quito efter fyra dagars marsch från de norra delarna av landet. Det är inte första gången ursprungsfolken i Ecuador marscherar för sina markrättigheter, men det är första gången awa-folket intar gatorna med sina lansar.*

Awa-folket bor i norra Ecuador, vid kusten och inåt landet mot Ibarra. Stora delar av den ursprungliga skogen i Esmeraldas-området har skövlats, och nu kräver awa-folket att få full kontroll över sitt territorium. I dag äger de marken tillsammans med afroecuadorianerna i området, vilka de hävdar säljer ut marken så att skogen skövlas.


- Vi marscherar i försvar för vårt territorium. Vi vill inte ha ett samstyre kring marken. Vi vill ha en bekräftelse från regeringen att vi får papper på vår mark. Det är våra förfäders territorium, säger Filomena Rosero, ledare för awa-organisationen FCAE, till Latinamerika.nu.

Sammanlagt handlar det om markrättigheter på 99 336 hektar.

På onsdagen togs en delegation emot av vicepresidenten Lenin Moreno som skrev under ett dokument där awas lovades att deras mark ska återlämnas till dem och att deras förfäders rättigheter ska respekteras. Inom fem dagar ska kontraktet om en samadministration brytas upp och en kommission ska skapas för att se över papprena på markrättigheterna. Regeringen lovade att de afroecuadorianer som lever på de omtvistade markområdena ska få andra marker.

Juan Martínez, minister för det "kulturella och naturliga fädernesarvet", underströk vikten av det arbete som awa-folket genomför för att skydda sitt arv och sade att frågan ska lösas inom kort.

På torsdagens morgon stod betydligt nöjdare awa-demonstranter i kö utanför kulturhuset där man spenderat natten, och väntade på frukost. Tvättade kläder hängde på kulturhusets staket. På fredagen väntas återresa till territoriet i norra Ecuador.

_Tove Silveira Wennergren_