Handelsavtal förlängs tillfälligt

*Ett par dagar innan avtalet skulle gå ut röstade USAs kongress igenom en förlängning av handelsavtalet Atpdea med Bolivia, Ecuador, Peru och Colombia.*

Förlängningen på åtta månader innebär att runt 5 600 produkter från den andinska regionen får fortsatta tullättnader till USA genom samarbetet Andean trade promotion and drug eradication act, Atpdea, som påbörjades 1991. Syftet har varit att de andinska länderna ska få vissa handelsförmåner i utbyte mot att de bekämpar narkotikaproduktion på hemmaplan.

För inhemska producenter har Atpdea varit en möjlighet att öka sin export. Samtidigt har de olika drogbekämpningsprogrammen i sig ofta varit en källa till kontrovers. I Bolivias fall har USA till exempel kritiserat Moralesregeringens åtgärder i frågan. Bolivias vicepresident Alvaro Garcia Linera har å sin sida i nationell media kritiserat USA för att inte se och erkänna de framsteg som enligt regering gjorts på området.

Talesmän för Bolivia säger sig vara lättade över beslutet till förlängning av Atpdea men att de hade hoppats på mer tid. Flera gånger har avtalet förlängts tillfälligt och många menar att osäkerheten kring framtiden bland annat hindrar företag från att våga investera.

Under dessa åtta månader ska den bolivianska regeringen nu fokusera på att starta förhandlingar kring ett långsiktigt handelsavtal mellan USA och landet.

_Emma Schütt_