Migranter ger hemlandet inkomster

*Fem miljarder dollar. Det är summan som de latinamerikanska migranter som lever och arbetar i Spanien skickade till sina hemländer år 2006.*

Det är en konsultfirma som på uppdrag av den multilaterala investeringsfonden FOMIN, som ligger under Latinamerikanska utvecklingsbanken, gjort en studie om storleken på de remitteringar som latinamerikanska migranter skickar hem. Enligt studien, som nyligen publicerats, uppgår remitteringarna från migranter bara i Spanien till över 5 miljarder dollar. Åtta miljoner människor på andra sidan Atlanten beräknas ta del av de hemskickade pengarna.

Enligt studien arbetar drygt 1,8 miljoner latinamerikaner i Spanien, vilket är sju procent av Spaniens totala arbetsföra befolkning. Majoriteten är ecuadorianer, näst största grupp är colombianer och på tredje plats kommer argentinare. De flesta arbetar i privata hushåll, på byggarbetsplatser eller inom hotellbranschen.

Spanien är det andra största landet varifrån latinamerikanska migranter skickar pengar till sina familjer. USA är större, och en tidigare studie gjord av samma organ visar att remitteringarna till Latinamerika från USA förra året uppgick till runt 45 miljarder dollar.

Att remitteringar är en betydelsefull inkomst för de latinamerikanska länderna är ett faktum men åsikterna går isär huruvida det enbart är positivt. Vissa ekonomer menar bland annat att det ofta finns risk för att pengarna inte återinvesteras, vilket påverkar långsiktig ekonomisk och arbetsmarknadsmässig utveckling negativt. Enligt Latinamerikanska utvecklingsbankens studier investerar dock exempelvis 55 procent av de bolivianska hushåll som får pengar från anhöriga utomlands i olika projekt som till exempel mikro- och småföretag.

I Bolivia har inkomsterna från remitteringarna stigit med nära 40 procent per år de senaste tio åren. Enligt den bolivianska centralbanken utgjorde de 4,7 procent av BNP år 2006. Bolivia är dock ett av de latinamerikanska länder där pengar från anhöriga utomlands är mindre viktigt för BNP. Enligt FN utgörs 25 procent av Haitis BNP av remitteringar, 13 procent av Dominkanska republikens och över 10 procent av El Salvadors.

_Emma Schütt_

Läs om rapporten på FOMINs hemsida.