Folkgrupp kan vara utdöd om fem år

*Den lilla folkgruppen yuqui kan vara försvunnen om fem år. Det menar Bolivias människorättsombudsman som efterlyser åtgärder från myndigheterna.*

I dag utgörs gruppen yaqui av knappt 200 personer i de tropiska delarna av Cochabamba i centrala Bolivia. Folkgruppen uppvisar höga sjukdomstal av exempelvis tuberkulos och svår diarre vilket enligt människorättsombudsmannen allvarligt hotar dess existens. Dessutom konkurrerar andra intressen om de naturresurser som yaquis traditionellt lever av, vilket också anses utgöra ett hot.

Enligt människorättsombudsmannen Waldo Albarracín kan gruppens öde avgöras om myndigheterna sätter in omedelbara åtgärder, bland annat på hälso- och försörjningsområdet.

Yuqui är en undergrupp till ursprungsfolkgruppen tupiguarani. De är jägare och samlare och lever på jakt, fiske, honungs- och växtinsamling. Gruppen är nomader och lever traditionellt av de resurser som finns på området där de befinner sig för tillfället.

_Emma Schütt_