Klart för EU-förhandlingar

*Efter en intensiv dialog mellan medlemsländerna i det andinska samarbetet CAN, kunde länderna i helgen meddela att man kommer att påbörja förhandlingar med EU om ett så kallat "associeringsavtal". Bolivia, som satt käppar i hjulet för processen, kommer tillsammans med Ecuador få en specialbehandling i förhandlingarna.*

Freddy Ehlers, ordförande i CAN (Comunidad Andina de Naciones), meddelande nyheten på fredagen i Lima. Han sade också att den ecuadorianska utrikesministern Fernanda Espinosa haft en nyckelroll i dialogen för att övertala Bolivia om att börja förhandlingarna.

Den bolivianska regeringen har, understödd av sociala rörelser i regionen, motsatt sig förhandlingar om ett avtal, som man menar är alltför likt de bilaterala frihandelsavtal med USA som förhandlats fram av bland annat Colombia och Peru. EU understryker dock att ett associationsavtal också innehåller politisk dialog och bistånd. Folkrörelserna i regionen är skeptiska till att dessa avtal förhandlas fram bakom stängda dörrar. (Se "tidigare artikel" [node:1214]).

Colombia och Peru haft en position, att börja förhandlingarna med det förhandlingsmandat som arbetats fram, och Bolivia en annan, att undanta vissa sektorer och frågor från förhandlingarna. Ecuador har stått mittemellan och därför fått fungera som medlare, skriver den ecuadorianska tidningen El Comercio.

I beslutet att påbörja förhandlingar står inskrivet att Ecuador och Bolivia får en specialbehandling där "assymetrin mellan EU och CAN, samt inom CAN ska speglas". Freddy Ehlers förklarade att detta beror på att Ecuador och Bolivia är små länder med en relativ utveckling och utan samma ekonomiska kapacitet som övriga länder.

Koordinatören för EUs delegation i Lima kallade beslutet för historiskt.


- Jag är säker på att vi kommer att genomföra snabbt kommer kunna klara av förhandlingarna som kommer att leda fram till att CAN skriver under ett frihandelsavtal med EU, sade han, och använde därmed det "förbjudna ordet". Under hela processen verkar det som att regeringarna och EU försökt undvika att kalla avtalet för ett frihandelsavtal för att inte väcka den folkliga ilskan mot frihandelsavtalen med USA.

Förhandlingarna ska påbörjas under det andinska toppmötet i Tarija den 14-15 juni. Den bolivianska delegaten sade att president Evo Morales valt att Bolivia ska stanna kvar i den andiska gemenskapen, vilket han gjorde även när Venezuela valde att hoppa av, samt att presidenten sagt att man "med tolerans" kan nå fram till viktiga avtal för Bolivia och de andinska länderna.

Ehlers uppskattar att förhandlingarna kan ta uppemot tre år och att det sedan kommer att ta ett tag innan avtalet godkänns i de 27 EU-länderna och de fyra andinska.

_Tove Silveira Wennergren_