För en plurinationell stat

Deltagare pa ECUARUNARIs kongress

*Ursprungsfolksrörelsens käpphäst inför omskrivningen av den ecuadorianska grundlagen är en "plurinationell stat".

- Det innebär en total omgörning av dagens stat. Vi vill ha en stat som avspeglar den ecuadorianska verkligheten. I dag bygger staten på utländska modeller, säger Humberto Cholango, ordförande i Ecuarunari, en rörelse som organiserar majoriteten av kichwa-befolkningen på höglandet i Ecuador.*

Den stora majoriteten för ett "ja" till en konstituerande församling i folkomröstningen i april visar tydligt att landet behöver en förändring, politiskt, socialt, ekonomiskt och kulturellt, enligt Humberto Cholango.


- Det visar också att folket vill genomföra den Här processen utanför de traditionella partierna och regeringen. Det här är en förändring som kommer drivas igenom genom folkets kraft.

Cholango menar att ecuadorianerna är trötta på kris och ett nyliberalt system och därför vill ha en ny konstitution och en ny politik.


- För ursprungsfolksrörelsen är det en stor seger. Vi har kämpat för detta under en lång tid. Men det betyder inte att alla aktörer har förstått var ursprungsfolksrörelsen vill med detta. Det kommer vi bli tvungna att diskutera inom den konstituerande församlingen, säger han.

Den plurinationella stat som ursprungsfolksrörelsen förespråkar handlar om en representation för ursprungsfolken inom alla politiska organ och myndigheter.


- Vi är 35 procent ursprungsfolk i Ecuador, vilket skulle innebära en representation på 35 procent inom alla statliga organ, till exempel 35 kongressledamöter och en tredjedel av domarna i Högsta Donstolen.

I rörelsens politiska projekt inför den konstituerande församlingen nämner Cholango också byggandet av en välfärdsstat med sjukförsäkring för alla, gratis utbildning och en nationalisering av vatten, olja och andra naturresurser. Ursprungsfolksrörelsen kräver en omdistribution av mark i landet och en politisk decentralisering där ursprungsfolken har en större autonomi.

Ursprungsfolksrörelsen kommer att delta i valet till församlingsdeltagare den 30 september genom sin politiska gren Pachakutik och i allians med flera vänsterorganisationer och partier. Vilka som kommer ingå exakt är ännu inte klart.
I de nationella valen förra året valde Pachakutik att lansera en egen kandidat, efter bittra erfarenheter av allianser i tidigare val. Dock fick Luis Macas endast under tre procent av rösterna.


- I dag är det ett annat politiskt läge. I valen förra året ville vi visa och försvara vår sammanhållning. Nu har vi en progressiv regering, även om de inte vill gå in på vissa av våra grundläggande frågor som till exempel en jordreform. Nu är det viktigt att skapa en vänsterallians för en social förändring för alla. Vi måste skapa en social pakt för att se till att organisationerna står oberoende av regeringen, säger Humberto Cholango.


- Vi vill skapa ett stort block som representerar den exkluderade och fattiga befolkningen , avslutar han.

En "español" [node:1201]

_Tove Silveira Wennergren_