Hundratusentals barn vaccineras

*Hundratusentals barn har vaccinerats under en två veckor lång kampanj som avslutades i går. Enligt den senaste lägesrapporten som publicerats från hälsoministeriet, två dagar innan kampanjens slut, hade 83 procent av de 1 400 000 planerade vaccineringarna genomförts.*

Barnen vaccinerades mot några av de vanligaste barnsjukdomarna, bland annat röda hund, mässlingen, hepatit B, polio och stelkramp. Det delades även ut avparasiteringskurer och vitamin A. Vaccineringarna utfördes 70 000 frivilliga som arbetade på de tillfälliga mottagningarna runtom i hela landet.

_Lisa Hanson_