Osäkra väljare avgör val

*När bara tre timmar återstår innan vallokalerna stängs i Eucador kan medierna inte rapportera några störande inicidenter. Den stora frågan är istället hur många blanka röster det blir och hur många som väljer att stanna hemma. Enligt en opinionsundersökning gjord av Cedatos-Gallup vet 98 procent av de 9,2 miljoner väljarna egentligen inte vad omröstningen handlar om.*

Att inte rösta i Ecuador innebär att man förlorar rätten till visa tjänster, som att ta banklån eller skaffa körkort, under en viss tid. Trots detta brukar närmare 40 procent strunta i att rösta, vilket bara understryker det faktum att misstron mot och okunskapen om det politiska systemet är vida utbredd.

I norra Quito samlades under dagen inte bara familjerna för de vanliga söndagsaktiviteterna i Carolinaparken, utan även för att rösta i någon av de skolor och högskolor som ligger norr om parken. På Colegio Central Técnico kryssade hela familjer med barnvagnar och hundar i släptåg över skolgården sökande efter sina valurnor.

Alex Auz fick hjälp av korporal Fonseca Jofre att hitta sin valurna, men kunde efteråt bara konstatera att han egentligen inte är så insatt i vad folkomröstningen går ut på.


- Om jag ska vara helt ärlig är jag inte helt på det klara med vad vi röstar om idag, därför röstade jag blankt. En tanke är tydligen att öka det folkliga deltagandet i politiken, men varje gång vi har möjlighet att delta så lyssnar politikerna ändå inte på oss, och jag tror inte att de ledamöter som ska sitta i den konstituerande församlingen är annorlunda. Det ända rätta vore att skapa medborgarkommittéer på kvartersnivå som politikerna kan prata direkt med.

Att många röstberättigade väljer att rösta blankt eller att stanna hemma betyder att nej-sägarna ökar sina möjligheter att få majoritet, vilket skulle vara ett stort nederlag för inte bara president Rafael Correa, utan även för stora delar av landets sociala rörelser.

Manuela Cobacanga, kommunikationsansvarig på FENOCIN- Vi har förberett oss i månader för det här, och har rest runt i byar och samhällen för att berätta för våra medlemmar vad folkomröstningen handlar om, säger Manuela Cobacanga, kommunikationsansvarig på den Nationella konfederationen för ursprungsfolken och svartas bondeorganisationer, FENOCIN. Vi ursprungsfolk och sociala rörelserna tänker spela en stor och tung roll i en framtida konstituerande församling. Detta är vår möjlighet, att äntligen få säga vad vi vill och vad vi tänker, tillsammans. För vi vill vara med och vi vill delta!


Manuela Cobacanga får medhåll av ordföranden i Kichwafolkets organisation Ecuarunari, Humberto Cholango.


- Vi lever fortfarande i ett kolonial samhälle. Vi 36 procent av befolkningen som tillhör något av ursprungsfolken får inte vara med i det ecuadorianska samhället. Vi vill ha en plurinationell stat med en rättvis fördelning. Makten ska inte stå över människorna, utan människorna ska vara en del av makten.

Läs tidigare text "här" [node:1162]

_Erik Halkjaer_