Okontaktade folk hotas av oljeutvinning

*I ecuadorianska Amazonas finns fortfarande folk som lever i frivillig isolering, utan kontakt med omvärlden. Men med olje- och mineralutvinningen och den ökade inflyttningen i regionen hotas dessa folk alltmer. Nu försöker man hitta strategier för att dessa folk ska kunna fortsätta leva utan kontakt.*

I maj 2003 dödades 20 personer i Tigüino, främst kvinnor och barn från tagaerifolket, av huaoranis. Prästen Miguel Angel Cabodevilla menar att en sådan tragedi kan komma att utspelas igen, när som helst. Det handlar inte om sammandrabbningar mellan olika folk utan om ekonomiska intressen, i det här fallet främst från bolagen som handlar med ädelträ, menar han.


- Den här typen av intressen har alltid varit orsaken bakom sådana här sammandrabbningar. I Amazonas har det varit tre stora våldsvågor – under perioden då man exporterade kanel, under gummi-boomen och i dag, med olje- och träbolagen, säger Cabodevilla till tidningen El Comercio.

Diskussionen ägde rum på ett forum om de okontaktade folken, som oljebolaget Petrobras tagit initiativ till. Petrobras är ökänt bland aktivister för miljö och mänskliga rättigheter. Bolaget har fått koncessioner för att utvinna olja i områden som är ytterst känsliga, såväl för den biologiska mångfalden som för den kulturella. Bland annat ska de påbörja sin verksamhet i block 31, som ligger i nationalparken Yasuni. I de södra delarna av parken finns de okontaktade folken tagaeri och taromenane.

I Petrobras projekt ingår utbildning av anställda samt vaccination av besökare, bland annat. Många gånger är det kontakten med sjukdomar, som de okontaktade inte är immuna mot, som är det största hotet.

Det ideala vore om varken bolag som handlar med olja, trä eller gruvbolag skulle tillåtas i de områden där det finns risk för att de träffar på de "okontaktade" folken, menar den peruanske läkaren Neptali Cueva.


- Skogarna i Amazonas borde inte koncessioneras, men det är omöjligt med de ekonomiska intressen som staterna prioriterar, säger han.

Om projekt som det som Petrobras presenterar ska fungera, måste det vara uppbackat av staten och hälsoministeriet, menar Neptali Cueva.

_Tove Silveira Wennergren_

Läs mer om de okontaktade folken och arbetet med att skydda dessa i det senaste numret av tidskriften Latinamerika.