Traditionell rätt kan bli laglig

*Gör det traditionella rättskipningssystemet, la Justicia Comunitaria, likställt med konventionell rätt. Det är ett av de lagförslag som regeringspartiet MAS lade fram i årsskiftet och som kommer att behandlas av kongressen under året.*

Den så kallade Justicia Comunitaria, lokal rätt, är en rättskipningsmetod som traditionellt använts av de andinska folken i Bolivia och som fortfarande har en stark ställning på landsbygden där den ofta praktiseras flitigt. Trots att Bolivias konstitution, som skrevs om 1994, erkänner ursprunsgfolkens traditionella rättskipningssystem i teorin är det traditionella systemet i praktiken ofta olagligt och utövarna kan sanktioneras med fängelsestraff av det konventionella rättssystemet.

I regeringspartiets lagförslag framhålls bland annat att la Justicia Comunitaria inte ska underordnas statens rättsapparat, att den ska vara obligatorisk för alla ursprungsfolks- och bondesamhällen samt att ” de kollektiva beslut som fattas av lokala auktoriteter är offentliga och gällande och måste följas”. Vidare står att sanktioner ska utdömas enligt traditionell karaktär för medlemmarna i ursprungsfolkskollektiven, och att rättsfallen inte senare kan behandlas av det konventionella rättsystemet.

I La Justicia Comunitaria är det ett byråd eller grannskapsråd, istället för en jurist, som beslutar hur en konflikt ska lösas och vem som ska straffas. Förespråkarna menar att den största fördelen med det traditionella systemet är att det går snabbt och att man snabbt ser resultat, till skillnad från praktiken inom det konventionella systemet där rättsfall ofta drar ut på tiden och där diskrimineringen mot människor från ursprungsbefolkningen ofta är stor. Enligt La Justicia comunitaria får den som anmäler ett brott det istället behandlat med en gång, och straffet utdöms av byrådsmedlemmar och ofta till förmån för det lokala samhället.

Kritikerna menar å sin sida att den traditionella rättsskipningen praktiseras godtyckligt och att det finns större risk för subjektivitet i besluten, bland annat då de olika parterna i en konflikt inte representeras av någon advokat. Kritik har också framförts mot att sådant som inte är straffbart i samhället i övrigt, som till exempel otrohet, ibland har straffats hårt, till och med med det strängaste traditionella straffet som är utvisning ur byn.

Andra menar att en faktor som gjort att den traditionella rättsskipningen behållit sin ställning i byarna på landsbygen är avsaknanden av det statliga juridiska väsendet, och enligt viceministern för traditionell rättsskipning, Valentín Ticona, finns det statliga rättsväsendet representerat i endast 10 till 15 procent av landsbygdssamhällena.

Regeringspartiet MAS hoppas att lagförslaget kommer att behandlas av kongressen inom två månader.

_Emma Schütt_