Nicaragua: Misshandlade kvinnor kan tvingas förlikas med förövare

Konservativa grupper i Nicaragua har fört en hård kamp mot den särskilda lag mot kvinnomisshandel som infördes i landet för knappt ett år sedan. Nu har de vunnit en delseger. Detta efter att Högsta domstolen beordrat att lagen ska ses över för att offer och förövare ska kunna komma överens med hjälp av förlikning.

Högsta domstolen beslutade nyligen att begära att landets parlament reformerar lagen mot kvinnomisshandel, som infördes i juni förra året. Enligt HD:s vice ordförande Rafael Solís är det särskilt viktigt med en förändring av den paragraf i lagen som förbjuder förlikning mellan misshandlade kvinnor och våldsutövande män.

Beslutet från HD betraktas som en seger för de konservativa och religiösa krafter som riktat hård kritik mot lagen, bland annat med argumentet att den diskriminerar män.

Enligt Rafael Solís är HD:s domare överens om att lagen mot kvinnomisshandel bör innehålla en möjlighet till förlikning mellan offer och förövare i de fall där påföljden för det påstådda brottet inte är längre än fem års fängelse.

Möjligheten till förlikning som en metod för att lösa konflikter finns i privata tvister, men inte när det gäller brott som faller under allmänt åtal - vilket lagen mot kvinnomisshandel gör.

Antogs med majoritet

Den särskilda lagen mot kvinnomisshandel antogs med en bred majoritet i parlamentet och har enligt opinionsundersökningar ett starkt stöd bland befolkningen. I och med att den infördes förra året så blev Nicaragua ett land med en bred lagstiftning mot kvinnovåld, i linje med internationell praxis.

Efter att Högsta domstolen inledde sin granskning av lagen tidigare i vår så har dock en ny debatt blossat upp i landet. Grupper har demonstrerat både för och emot lagen framför HD:s byggnader.

Vissa jurister har kritiserat lagen eftersom de anser att den strider mot likhetsprincipen inför lagen.

Även företrädare för evangelikala kyrkor och katolska kyrkan har gett sig in i debatten och hävdat att lagen "förstör familjer genom att bestraffa män". Nyligen gick den katolske biskopen Abelardo Mata ut och jämförde lagen, som har nummer 779, med "bestens tal" 666.

Kan komma att reformeras

Det är nu upp till det styrande sandinistspartiet FSNL att acceptera eller avslå HD:s begäran att reformera lagen. Om parlamentet beslutar att inte skriva om lagen så kan HD påverka hur lagen ska tillämpas genom att skicka ut instruktioner till landets domarkår. Detta har HD redan gjort i fråga om lagen mot kvinnomisshandel, då man uppmanat domstolarna att döma ut mildare domar för brott där straffskalan är maximalt fem års fängelse.

Kvinnorättsorganisationer är hårda motståndare till att ändra något i lagen och menar att en förlikning mellan offer och förövare är detsamma som att utsätta kvinnorna för ytterligare ett övergrepp.

Även Amnesty International har gett sitt stöd till lagens nuvarande utformning.

- Det är det våld som begås mot kvinnor och barn som sliter sönder familjer, inte de lagar som skapats för att hjälpa offer att fly undan från våldet och hålla förövare ansvariga, säger Esther Major, som är Nicaragua-expert vid Amnesty International.

Text: José Adán Silva/IPS

Kommentarer