Nedsättande ord kring sexualitet förbjuds av Mexikos högsta domstol

Puñal och Maricones är två vanligt förekommande slanguttryck i Mexiko och de båda går att översätta till gay eller bög. Orden har en negativ klang även om det av många yngre mexikaner används emellan vänner som skällsord eller svärord.

Detta är det dock slut med nu. Mexikos högsta domstol har beslutat att dessa två ord är hatord och är därför inte skyddade under yttrandefrihetslagen som går att finna i landets konstitution. Detta innebär att de som känner sig diskriminerade av orden kan stämma personen som yttrat orden.

Beslutet grundar sig i stämningsansökan som lämnades in 2010, då en journalist från Puebla stämt en annan journalist för att ha använt dessa ord i en beskrivning av honom i en krönika.

Domen har tagits emot med jubel i de mexikanska HBTQ-kretsarna samt av antidiskriminations aktivister som kämpar för allas lika rätt i ett land där machoismen är ständigt närvarande. Då Mexiko är ett oerhört stratifierat land, är det av kritikerna sett som en onödig dom, då det är många ord i den mexikanska vokabulären som anses vara diskriminerande mot människor i de olika samhällsskikten. Andra kritiker menar på att även om orden inte längre kommer att användas, kommer homofobin fortfarande finnas där.

Delstaten Mexico City tillåter samkönade äktenskap och har gjort detta sedan 2010. Detta till trots är diskriminering och våld mot HBTQ- personer mycket vanligt förekommande även om organisationerna jobbar med kampanjer mot intolerans och för medvetenhet.

Våldet mot homosexuella har ökat de senaste åren, något som kan länkas till att allt fler vågar komma ut till skillnad mot innan. Organisationen Letra S: Salud, Sexualidad, Sida (bokstaven S, Hälsa, Sexualitet, HIV) har släppt ett antal publikationer med fokus på vardagen, diskrimineringen och våldet för och emot HBTQ-personer i Mexiko. I dessa har räknats ut att i Mexico City mördades 144 människor knutna till HBTQ-rörelsen, mellan 1995 och 2009. Då rapporten baserats på artiklar där man nämnt att offret varit homo- eller bisexuell är detta bara en uppskattad siffra och den egentliga siffran kommer nog aldrig kunna redas ut.

Text: Linda Nyström, Frilansskribent