Navi Pillay på besök i Guatemala

Förra veckan kom FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Navanethem "Navi" Pillay, till Totonicapán Guatemala för att lyssna till ursprungsfolk från hela landet. Militärens kriminalisering av ursprungsfolksrörelsen, exploatering av mark och diskriminering var ett par av de teman som togs upp.