NAFTA gör Mexiko fetare

Jordens befolkning ökar i vikt, något som ofta kopplas till en ökad levnadsstandard, högre inkomst och stillasittande. Men så är inte fallet när det kommer till Mexiko, som efter USA är landet med flest överviktiga människor i världen. Matvanorna i landet har de senaste två decennierna förändrats drastiskt vilket i kombination med en ökad export från USA resulterat i en allt fetare befolkning.

Enligt en studie som publicerades i Journal of Occupational and Environmental Health, i april i år, drar forskarna paralleller mellan en ändring av matvanorna hos Mexikos befolkning och de avtal som slöts när NAFTA (North American Free Trade Agreement) skapades 1994. Tidigare har man haft vetskapen om att NAFTA drog undan mattan för många småskaliga jordbruk i Mexiko samt att detta har resulterat i färre arbetstillfällen, men inte att det kan kopplas till en allt sämre folkhälsa. Under tidsperioden 2000-2006 ökade antalet personer som lider av fetma med hela 12 procent, något som nu kan kopplas till NAFTA, allt högre matpriser och enligt hälsoministern en stillasittande befolkning.

Mexikos befolkning och fördelningen av landets tillgångar är, precis som stora delar av Latinamerika, oerhört ojämn. Enligt Utrikespolitiska Institutet lever en av sju i extrem fattigdom och fyra av tio räknas som fattiga samtidigt som en av världens mest förmögna människor, miljardären Carlos Slim Helu lever och frodas i landet tillsammans med en välmående medelklass.

Skräpmaten billigare

WHO belyser även att mat innehållande hög fetthalt, socker, salt och lågt innehåll av näringsämnen tenderar att vara billigare än näringsriktig mat. Något som har en direkt inverkan på de allra fattigaste. Detta i kombination med allt högre matpriser leder till en cirkel som är svår att ta sig ur, där ohälsosam mat blir den enda näringskällan. Denna onda cirkel var något som utnyttjades och som skapade stora skandaler i det senaste valet. Vinnarpartiet PRI har anklagats för att ha köpt röster genom att dela ut presentkort från matbutiken Soriana. Presentkorten i sig skapade sedan kaos då de inte innehöll den summa som var utlovad.

Den ökade fetman är inte bara något som påverkar vuxna, Mexiko har även bland den högsta andelen överviktiga barn i världen. Under perioden 1999-2006 ökade barnfetman från 19 till 26 procent och den allra största boven i dramat är läsk.

Stopp för snabbmat i skolan

Som en del av arbetet mot den ökade fetman införde den dåvarande presidenten Felipe Calderon 2010 ett förbud mot att sälja skräpmat och ohälsosamma snacks i skolan. Hand i hand med detta förbud infördes också en långsiktig plan där man fokuserade på barn i låginkomstområden samt utbildning av barnen och dess föräldrar kring ett mer hälsosamt liv. Detta program är fortfarande i uppstartningsprocess vilket innebär att man ännu inte kunnat se några resultat.

Som ett fortsatt steg på vägen i arbetet mot det allt bredare midjemåttet har enligt Fox News ett samarbete mellan regeringen och de mycket populära brottarstjärnorna rullats igång. Enligt Salomón Chertorivski, hälsominister i Mexiko, är övervikten ett seriöst problem som kan kopplas samman med stillasittande, för lite träning, ett dåligt näringsintag och något som regeringen kommer att fortsätta arbeta aktivt emot.

Text: Linda Nyström, frilansskribent bosatt i Mexiko
Foto:
Alejandro Linares Garcia/Wikimedia Commons