Mobiliseringen fortsätter trots dialog

Studentrörelsen i Chile meddelade på tisdagen att de nu är beredda att inleda en dialog med regeringen för att tillsammans utforma en skolreform, men att mobiliseringen och demonstrationerna kommer att fortsätta i samma omfattning även under dialogperioden.

- Under rundabordssamtalen är mobilisering extra viktigt. Det är ett verktyg för att sätta press på regeringen och visa att vi har samhällets stöd för vår sak, säger Camila Vallejo, studentorganisationen Confech ordförande, till Radio Cooperativa på onsdagen.

Enligt en färsk opinionsmätning från statistikcentrat CERC har studenterna 89 procents stöd av samhället för sina krav på utbildningsreform. Och enigt Camila Vallejo kommer rörelsen att hålla fast vid dessa krav under samtalen. Fokus kommer att ligga på förbättring och förstärkning av den statliga skolan genom bland annat förändringar i budgeten, gratis utbildning och bidrag till offentliga institutioner.

- Vi kan inte föreställa oss en statlig skola som inte är gratis. Vi anser att man inte bör skilja mellan sociala klasser och socioekonomiska skikt. När gratis utbildning diskuteras sägs det ofta att det bara leder till att gynna de rika ännu mer, men de rika i Chile är bara 5 procent av befolkningen, säger Camila Vallejo.

Gratis utbildning skulle främja 95 procent av befolkningen och dessutom skulle de rika 5 procenten integrera sig i skolan på samma villkor som de övriga studenterna från medelklass, fattiga och utsatta områden, menar Vallejo.

Budgeten avgörande faktor

Enligt Vallejo är studenterna beredda att sätta sig ner med regeringen för samtal omedelbart. Särskilt brådskande anser de att det är att de får kännedom om nästa års budgetförslag och hur mycket pengar regeringen avsatt till skolan i detta.

Flera av studenternas krav inför rundabordssamtalen har nu antagits av regeringen, däribland att samtalen ska vara offentliga. Men budgetförslaget framställs som ett yttersta "äkthetstest" för regeringen.

- Budgetförslaget är det bästa sättet att se om regeringen verkligen har lyssnat på våra krav och om de har tagit hänsyn till dom. (...) Mobiliseringen har pågått i över fyra månader, om det inte märks i budgetförslaget innebär det att de styrande inte är förhandlingsvilliga, säger Patricio Contreras, ordförande för studentrörelsen på Universidad de Los Lagos, till tidningen El Mostrador.

Text och foto: Lisa Karlsson, Latinamerikagrupperna
 

Fakta

Dagens skolsystem i Chile infördes av diktatorn Augusto Pinochet under 80-talet och har förblivit intakt under de 20 åren av demokrati.

Studentrörelsen kräver nu en grundlig förändring av skolsystemet med fokus på att utbildning ska bli gratis, vinstdrivande skolor ska förbjudas och att gymnasieskolorna ska avkommunaliseras.

Studenternas mobilisering har pågått sedan mitten av maj genom regelbundna massiva demonstrationer, skolstrejk och ockupering av flera gymnasieskolor och universitet.

Enligt en opinionsmätning från statistikcentrat CERC har studenterna i dagsläget 89 procents stöd av samhället för sina krav på utbildningsreform.