Milleniemål åker ut med badvattnet

Två veckor utan regn skapade problem i staden Quibdó i nordvästra Colombia. Bristen på regnvatten blottade regionens dåligt utvecklade vattenförsörjnings- och avloppssystem. Ett allvarligt problem då det ökar risken för sjukdomar dramatiskt.

De normalt dagliga regnen och den naturliga tillgången på vatten har bidragit till att varken vattenförsörjning eller avloppssystem i departementet Chocó har utvecklats. Vattenverket i Quibdó erbjuder endast 26 procent av stadens befolkning rent vatten. Resten är beroende av regnvatten som samlas i tunnor och behållare.

I regionen faller det normalt 9 000 millimeter per år vilket är 13 gånger mer än i Sverige. Torrperioder som den under årets två första månader slår därför hårt, särskilt mot förorterna. De första veckorna i februari tvingades invånarna i förorten Villa España att samla vatten från diken, vilket snabbt ökade risken för sjukdomar.

- Situationen var så allvarlig att vi varnade för att behöva utlysa kristillstånd för regionen, säger Maruja Uribe som är taleskvinna för kommunalrådet i Quibdó.

Föroreningar lika problematiskt som brist

Drygt tre miljoner människor i Colombia saknar avlopp och i Chocó är problemet överhängande. I samhället Riosucio vid floden Atrato saknar 90 procent av de nästan 30 000 invånarna toalett. I stället har små skjul satts upp på flottar i floden. Skjulen fungerar som diskho, toalett och dusch. Allt i ett! Flodtrömmen för sedan med sig smuts, sopor och avföring längs med floden och ut mot havet.

Enligt lokala organisationer i Chocó bär regionens gruvnäring en stor del av skulden för vattenföroreningarna. Gruvorna bidrar till att förgifta floderna och orsaka infektionssjukdomar som drabbar människor utmed de exploaterade vattendragen. Där gruvbolagen grävt guld lämnar de stora gropar som sedan fylls med regnvatten. De stillastående vattensamlingarna är ideala miljöer för mygg som sprider malaria.

Milleniemålet omfattar inte alla

Delar av FN:s Milleniemål, att halvera fattigdomen i världen till 2015, är att säkra tillgången på rent dricksvatten och fungerande avlopp. Sjukdomar som malaria och kolera är direkt kopplade till brist på rent vatten. Världshälsoorganisationen, WHO rapporterar att det runt om i världen årligen dör 2,6 miljoner barn under fem år i just malaria och diarrésjukdomar. Enligt studier från tekniska högskolan i Chocó är vattenföroreningar den enskilt största orsaken till barnadödlighet i regionen.

Colombia gör framsteg i satsningen för att nå milleniemålen, men lantliga regioner som Chocó har inte prioriterats.

- Arbetet för att minska fattigdomen måste ske parallellt på flera plan, däribland satsningar inom vattenrening och avlopp säger Sandra Moreno på tekniska högskolan i Chocó.

Matts Olsson fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Colombia