Militär säkerhetsstyrka anklagas för spioneri

En spionskandal runt vad som kallats "Projekt X" har uppdagats i Argentinas militära säkerhetsstyrka. Säkerhetsstyrkan påstås ha genomfört underrättelseverksamhet genom infiltration av fackföreningar och sociala rörelser.

Säkerhetsstyrkan har samlat information om personer i fackföreningar och sociala rörelser som utreds för påstådd brottslig verksamhet. Personal inom säkerhetsstyrkan misstänks för att ha samlat in information om aktivister på olagliga sätt. Det handlar om illegal underrättelseverksamhet som exempelvis att infiltrera demonstrationer och vägblockader. Informationen om personerna är detaljerad och har rubriker som "telefon", "andra kommunikationsmedel", "finansiella resurser" och "transporter", och innehåller dessutom politiska analyser. Den nationella underrättelselagstiftningen förbjuder att information inhämtas på detta sätt.

Enligt tidningen La Nación säger säkerhetsstyrkans chef Héctor Schenone att informationen i samtliga fall har samlats in med rättsväsendets vetskap, medan säkerhetsminister Nilda Garré har inledningsvis nekat till att så skulle vara fallet. Garré har annonserat att ett internt auditorium ska hållas inom militära säkerhetsstyrkan för att utreda vem som är ansvarig, och om de brutit mot lagen genom Projekt X. Resultatet från auditoriet ska presenteras för presidenten.

Ett ifrågasättande

Spionerianklagelserna kan ses som ett sätt att ifrågasätta regeringen. Anmälan mot Projekt X gjordes av flera sociala organisationer och partier, men initierades av Socialistiska arbetarepartiet (PTS), i november 2011.

Nationella media rapporterade om Projekt X samma dag som en stor demonstration mot en Argentinas nya anti-terroristlagstiftning, som trädde i kraft i december 2011, ägde rum i Buenos Aires. Den nya anti-terroristlagen kritiseras hårt av många då den anses kriminalisera sociala demonstrationer. Lagen användes för första gången i januari i år, när aktivister som protesterade mot den storskaliga gruvnäringen i Catamarcaprovinsen arresterades. Den applicerades även vid den våldsamma avhysningen av före detta falklandskrigssoldaters vägblockad på 9 juli- avenyn i Buenos Aires i mitten av februari.

Domare Norberto Oyarbide är ansvarig för att utreda den anmälan som presenterats mot den militära säkerhetsstyrkan och det råder inget tvivel om att säkerhetsministern och regeringen kommer att avkrävas på en förklaring om huruvida de hade vetskap om och legitimerade projektet.

Text: Karin Skill, frilansskribent