Mexiko: Psykiska problem i våldsvågens spår

Antalet personer som drabbas av posttraumatisk stress eller akuta depressioner har snabbt ökat i Mexiko på grund våldsvågen som sköljt över landet de senaste åren. Forskare hävdar att både civila och soldater riskerar att drabbas av posttraumatisk stress, ett mycket allvarligt hälsotillstånd.

I maj förra året försvann och mördades Héctor Sánchez son Jethro. Sedan dess har han tackat nej till erbjudanden om psykologiskt stöd och i stället förvandlats till en brinnande aktivist.

- Jag klarar mig genom att hålla mig sysselsatt med ett skolprojekt. Det är så vi hanterar våra smärtsamma känslor, säger Héctor Sánchez, 59.

Hans son Jethro Sánchez greps förra året av den lokala polisen i staden Cuernavaca nio mil söder om Mexico City. Polisen misstänkte att sonen, som var ingenjör, tillhörde en kriminell organisation. Han överlämnades sedan till en grupp soldater, som torterade och sedan mördade honom. Jethro Sánchez kropp hittades några månader senare och tre soldater sitter nu häktade i avvaktan på rättegång.

Forskare hävdar att många människor som drabbats av våldet i landet, både vanliga medborgare och personer som tillhör de stridande grupperingarna, har drabbats av posttraumatisk stress, PTSD.

- Detta syndrom sprider sig snabbt bland befolkningarna i olika städer i Mexiko, där antalet fall av PTSD som utlösts av våldet redan tidigare var högt, säger Mauricio Meschoulam, forskare vid det jesuitiska Ibero-Amerikanska universitetet till IPS.

Utbredd ångest

Meschoulam, som är expert på terrorism, fredsbyggande insatser och medling, har tillsammans med sina kollegor genomfört en studie för att granska hur den knarkrelaterade våldsvågen i Mexiko påverkat den utsatta befolkningens psykiska hälsa. Undersökningen visar att över hälften av de tillfrågade, i 15 av landets 32 delstater, anser att våldet har påverkat deras arbetsliv. Hela 72 procent svarade samtidigt att deras sociala liv påverkats av situationen, medan 60 procent svarade att deras mentala hälsa påverkats.

Många av de svarande uppgav att de drabbats av återkommande ångestattacker, sömnproblem, och en känsla av hopplöshet. De som deltog i undersökningen har liksom landets övriga befolkning tvingats vänja sig vid hur landets tidningar och tevekanaler dagligen rapporterar om nya våldsdåd i landet.

Våldsvågen började eskalera efter att president Felipe Calderón kom till makten i slutet av 2006, och omgående beordrade att landets armé skulle delta i kampen mot knarkkartellerna i landet.

Nästan sex år senare kan den strategins framgångar ifrågasättas. Människorättsorganisationer rapporterar om att fler än 50 000 människor har dödats, en kvarts miljon människor har tvingats överge sina hem, 10 000 människor är försvunna och 8 000 barn har blivit föräldralösa.

Till en början var det främst befolkningarna i de delstater där knarkkartellerna är som starkast som drabbades av psykiska problem. Men med tiden har även befolkningarna i andra delar av landet i högre utsträckning drabbats, på grund av mediernas ständigt återkommande rapporter om våldsvågen.

Förtroendet för staten krymper

PTSD är ett syndrom som bland annat kan drabba personer som upplevt krig, ett överfall, blivit kidnappade, våldtagna eller överlevt en naturkatastrof.

-Men det är inte bara de direkta offren för våldsbrott som riskerar att drabbas, utan även deras anhöriga, grannar och närstående, säger Edith Zúñiga, som 1998 bildade stödorganisationen Tech Palewi.

Hon påpekar att även reportrar som blir vittnen till våldsdåd kan drabbas av PTSD.

-Folk har försökt avfärda våldet som något normalt, och situationen har inte getts den tyngd den förtjänar. De psykiska hälsoriskerna har inte uppmärksammats tillräckligt, och för få människor diagnosticeras, säger hon till IPS.

Enligt den officiella statistiken har minst 2 886 poliser dödats i landet sedan 2006, medan minst 250 soldater har stupat i knarkkriget.

- Kostnaderna är höga. Soldaternas familjer känner till när trupperna beger sig iväg på en operation, men de vet inte om de kommer att komma tillbaka, säger Jorge Álvarez, chef för ett krisprogram knutet till universitetet Unam.

Han påpekar samtidigt att både polis och militär har anklagats för att begå människorättsbrott, vilket lett till att förtroendet för dessa grupper är lågt bland allmänheten.

"Straffriheten måste avskaffas"

En studie som förra året publicerades av Mexico Citys barnsjukhus visade även att antalet barn som drabbats av PTSD har ökat snabbt under de senaste åren.

Héctor Sánchez, vars son dödades förra året, arbetar just nu med att starta en skola, som kommer att namnges efter hans son Jethro.

- Först bör alla skyldiga ställas inför rätta och straffriheten avskaffas, sedan bör vi börja tänka på psykologiska behandlingar, säger Sánchez.

Edith Zúñiga vid stödorganisationen Tech Palewi menar att det krävs fler insatser för att hjälpa människor som på olika sätt drabbats av våldet.

- Förlusterna är så smärtsamma. Vi vill utbilda människor i alla delstater som kan bli mänskliga resurser under dessa omständigheter, säger Zúñiga.

Text: Emilio Godoy/IPS
Foto: Rachael Ashe/Wikimedia Commons