Mexiko översvämmat med vapen

Att Mexikos kriminella grupper är beväpnade med USA-tillverkade vapen är väl känt. Men ytterligare 15 miljoner illegala vapen beräknas finnas i hemmen hos vanliga mexikaner.

Den mexikanska författningen ger befolkningen rätt att inneha vapen för att skydda sig i sina hem, under förutsättning att de har licens. År 2011 fanns det nästan 2,5 miljoner sådana vapen registrerade hos landets myndigheter.

Men enligt studie från samma år från Graduate Institute of International and Development Studies i Genève beräknades det dock samtidigt finnas fler än 15 miljoner illegala vapen i vanliga mexikanska hem.

Magda Coss, som skrivit en bok om vapenmarknaden i Mexiko och den våldskultur som finns i landet, menar dock att det inte är landets vapenlagar det är fel på - utan bristen på tillämpning av lagarna.

Vapen leder till våld

Även många av de vapen som finns i privat ägo hamnar på gatorna och har bidragit till den våg av våld som sköljt över Mexiko de senaste åren. Detta samtidigt som landets knarkmaffior för in mängder av illegala vapen.

År 2006 deklarerade den konservative dåvarande presidenten Felipe Calderon krig mot landets narkotikamaffior. Sedan dess beräknas hela 100 000 människor ha dödats i narkotikarelaterat våld. Den första december förra året efterträddes Calderon av en ny konservativ president, Enrique Peña Nieto. Sedan dess har våldet skördat ytterligare 850 dödsoffer, enligt beräkningar i den mexikanska pressen.

Knarkmaffiorna beväpnar sig främst med tunga vapen som smugglats in från USA, medan många av deras mindre vapen smugglas in genom Mexikos södra gräns från länderna i Centralamerika.

Mellan 2007 och 2012 beslagtog landets myndigheter enligt den officiella statistiken hela 140 000 vapen, varav många automatvapen.

Våldet på gatorna har skapat en stor otrygghet i Mexiko, något som i sin tur lett till att många vanliga mexikaner har skaffat sig egna vapen för att känna sig tryggare. Detta samtidigt som en opinionsundersökning från institutet Parametría 2011 visade att en majoritet av mexikanerna är motståndare till att människor ska få ha vapen hemma, och 38 procent ställde sig bakom ett totalförbud mot vapen i människors hem.

Text: Emilio Godoy/IPS