Mexikansk glädje över valresultatet i USA

Det senaste halvåret har det varit stort fokus på politiken i Nordamerika då både Mexiko och USA har haft val. Båda valen har kantrats av smutskastning och i Mexikos fall har det även varit tal om mutor och köpta röster. I Mexiko är det PRI:s Enrique Peña Nieto som tar över spakarna 1 december och i USA blev Barack Obama omvald. I veckan är det Obama som tar emot Peña Nieto i Washington för att diskutera ländernas framtid.

Att det var Obama som vann mottogs glatt i Mexiko där han har stöd av fyra gånger så många mexikaner som hans motståndare Mitt Romney. Detta har sitt ursprung i det faktum att Obama är mer positivt inställd till de papperslösa invandrare som anländer till USA via Mexiko och har levt i USA i flera år utan tillstånd. Dock var det inte många minuter av de TV-sända debatterna där Mexiko nämndes av någon av de båda kandidaterna, något som borde förändras då en av tio mexikaner bor i USA.

Under veckan som kommer skall Obama ta emot Peña Nieto i Washington och bland de gemensamma intressen de båda presidenterna har går att finna anti-drog politiken som kommit att kritiseras hårt, samt handel. Just anti-drog politiken har kommit att bli omdebatterad då delstaterna Washington och Colorado röstat ja till legalisering av både tillverkning och försäljning av marijuana till vuxna. Detta är något förespråkarna av legaliseringen tror kommer att kunna stoppa den illegala handeln med drogerna som kommit att prägla mexikanernas liv samtidigt som motståndarna tror på en motsatt effekt. I april i år uttryckte Obama sina tankar kring legaliseringen vilken han anser inte kommer att kunna stoppa droghandeln och kartellerna. Han anser det vara ett mer korrupt sätt att lösa situationen än kriget mot drogerna som förs i detta nu. Peña Nieto å andra sidan har också uttryckt skepticism mot legaliseringen även om en av hans närmaste, Cesar Duarte, guvernör i Chihuahua, sagt att Mexiko kommer följa vad som bestäms i Washington och Colorado.

Större handelsutbyte

Handeln är även den viktig då Obama planerar att utöka möjligheterna för USA-baserade företag att expandera i Mexiko. För en utomstående kan Mexiko lätt uppfattas som USA:s bakgård och att de därför inte har mycket att säga till om. Så är inte fallet och enligt Reuters kommer Mexiko med Peña Nieto i spetsen spela en stor roll i mötet då det är inom Mexikos gränser kriget mot drogerna förs.

Det senaste året har flera olika regeringar klagat på Mexikos drogpolitik och hur den har skötts sedan kriget mot drogerna inleddes 2006. Som ett resultat av detta har även USA kommit att anklagas för att inte göra tillräckligt för sin 'lillebror' Mexiko i deras arbete mot den illegala droghandeln. USA anklagas även för att inte arbeta tillräckligt mot den inhemska droghandeln och användandet av drogerna som importeras från grannländerna. Inför valet i USA visade de båda kandidaterna väldigt lite intresse för Mexiko och Latinamerika, något som kan bero på landets minskade inflytande i både Central- och Sydamerika.

Enligt The Economist stegar Mexiko in i en tid av förändring som kommer inte bara att lämna spår i Mexiko utan också påverka USA. Landet har gått från att vara USA:s lillebror där alla vill korsa gränsen till USA för ett bättre liv, till ett land där faktiskt fler människor korsar den amerikanska gränsen för att komma tillbaka till Mexiko. Det största skälet till detta är att arbetslösheten är nästan dubbelt så hög i USA i jämförelse med i Mexiko.

USA måste därför tänka om och inse att Mexiko jobbar sig uppåt. Under 2011 växte landets ekonomi fortare än Brasiliens och 2018 är det uppskattat att Mexiko kommer ersätta Kina och stå för den största delen importerade varor till USA.

Vad de båda presidenterna kommer att diskutera är än så länge bara spekulationer och nästa vecka kommer de förhoppningsvis meddela hur det framtida samarbetet länderna emellan kommer att fortgå.

Text: Linda Nyström, frilansskribent

Foto: Samantha Appleton/Wikimedia Commons