Mercosur vurmar för gruvnäringen

Samtidigt som flera konflikter kring stora gruvprojekt rasar i Sydamerika, bland annat i peruanska Cajamarca där flera personer omkommit till följd av striderna, så har frihandelsorganisationen Mercosur beslutat att värna om just gruvnäringen.

Det var under det senaste toppmötet i argentinska Mendoza som medlemsländerna i handelsorganisationen Mercosur deklarerade gruvnäringen som väldigt viktig för den ekonomiska och sociala utvecklingen i regionen. Det rapporterar bland andra tidningen El Tiempo de San Juan.

I mötets deklaration står det bland annat att:
"Full utveckling av gruvsektorn inom blocket vi representerar möjliggör finansiering av investeringar, utveckling av nya projekt, skapandet av arbetstillfällen och möjligheter till företagande i samband med tillhandahållande av tjänster, vilket skapar möjligheter för social integration, ekonomisk och teknisk utveckling ".

Men i dokumentet från Mercosurs senaste toppmöte tas även gruvnäringens negativa påverkan upp: "Vi inser vikten av starka och effektiva lagar och regelverk, policys och praxis för gruvsektorn som ger ekonomiska och sociala fördelar och inkluderar effektiva garantier för att minska den sociala och miljömässiga påverkan, bevara den biologiska mångfalden och ekosystemen, även under gruvornas avveckling och efter att de stängts."

Sociala rörelser kritiska

Mercosur vädjar även till berörda regeringar och företag att främja en kontinuerlig förbättring av ansvarsskyldighet och öppenhet och effektivitet vad gäller befintliga mekanismer för att förhindra olagliga finansiella flöden från gruvnäringen. En nog så viktig vädjan med tanke på att många av de största gruvprojekten i Sydamerika styrs av utländska eller multinationella företag, och vinsten därmed ofta försvinner ut ur regionen.

Från sociala rörelser såväl som från miljörörelser runt om i Sydamerika höjs dock sedan länge kritiska röster gentemot konsekvenserna av stoskalig gruvverksamhet. Den Argentinska rörelsen Asamblea Popular por el Agua (Folkförsamlingen för vattnet) är en av de organismer som kritiserar Mercosurs vurmande för gruvnäringen. I ett upprop på sin hemsida inför det politiska toppmötet skriver de att storskalig gruvverksamhet är det samma som "falska löften om den förmodade utvecklingen, förtryck av lokala samhällen, överdrivna tal om behovet av ytterligare metaller och tillämpande av anti-terrorism lagar för att förtrycka sociala protester."

Miljökonsekvenserna gruvnäringen medför är dock det som oftast får sociala rörelser att protestera. Projektet Conga i Cajamarca, upphov till den pågående konflikten i Peru, riskerar till exempel att helt torrlägga två sjöar och i Guyana har invånarna i regionen Chi chi fått stora problem med drickvattnet till följd av gruvindustrin.

I Argentina, värdlandet för toppmötet, är satsningarna på gruvnäringen redan tydliga. 15 olika internationella gruvprojekt som tillsammans innebär investeringar på över 150 000 miljoner pesos är just nu på gång i landet, enligt El Tiempo de San Juan.

Text: Lisa Karlsson, Latinamerikagrupperna
Foto: Presidencia de la nación Argentina

 

Fakta

Mercosur är en frihandelsorganisation grundad
1991 med målsättningen att främja fri handel och flöde av både varor,
arbetskraft och kapital mellan medlemsländerna.

Under Mercosurs
toppmöte i Argentina i slutet av juni i år skrev Venezuela under
medlemskap i organisationen. Sedan tidigare är Argentina, Brasilien och
Uruguay medlemmar. Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador och Peru är
associerade medlemsländer. Under samma möte beslutade organisationen att
utesluta Paraguay, på grund av att landet brutit mot demokratiklausulen
i Ushuaia protokollet, skrivet i juli 1998, i samband med att de
avsatte presidenten Fernando Lugo genom riksrätt en knapp vecka före
toppmötet.

Källa: BBC, swedenabroad.com och Wikipedia

Kommentarer

Ni skuldlägger i alla artiklar Humala för de kontrakt som den förra regeringen gjorde och som han inte kan bryta.

Allt är inte svart eller vitt, försök vara mer objektiva i raporteringen så att ni inte fördömmer den nya socialistiska regeringen i omödan.