"Mer litterär frihet bland nutida latinamerikanska författare"

 I år besökte den colombianske författaren, journalisten och diplomaten Santiago Gamboa Göteborgs bokmässa. Gamboa är en av den moderna colombianska berättarkonstens mest nyskapande röster och fick sitt stora litterära genombrott 1997 med den samhällskritiska kriminalhistorien Förlora är en fråga om metod.

Under seminariet på bokmässan samtalade Santiago Gamboa med Joan M. Álvarez Valencia, direktör för Instituto Cervantes i Stockholm, om sina verk, sitt författarskap samt om hur de nya generationerna av latinamerikanska författare har mer litterär frihet än sina föregångare.

Santiago Gamboa menade att den nya generationen författare inte längre bär vikten av att sätta Latinamerika i världens ögon som deras föregångare gjorde på 60-talet, som till exempel Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes eller Marios Vargas Llosa. Nuförtiden läses eller bör latinamerikansk litteratur läsas för nöjet av boken eller för att man gillar författaren utan att förvänta sig att böckerna ska handla om skribentens ursprungsland. De är mer fria att låta böckerna handla om andra delar av världen. Den latinamerikanska kulturen finns redan på kartan.

Under seminariet nmndes också den enorma fördelen det ger att skriva på ett så stort språk som spanska. De når en större publik som kan läsa böckerna på originalspråket utan översättningar.

Smutsig realism 

Gamboa är en representativ författare för genren som kallas "dirty realism" som kännetecknas av att använda ord med nykterhet, noggrannhet och extrem sparsamhet i allt som rör beskrivningar. Karaktärerna och föremålen i denna genre beskrivs så koncist som möjligt utan omsvepningar. Användningen av adverb och adjektiv reduceras till ett minimum, eftersom dessa författare föredrar i sammanhanget att föreslå den djupare innebörden av arbetet.

Santiago Gamboa har publicerat elva böcker. Han är aktuell med Océanos de arena (Oceaner av sand), en resedagbok från Mellanöstern. Seminariet var ett samarbete mellan Bokmässan och Colombias ambassad i Stockholm.

 

Text: Elena Frid