Massiv jordockupation i Honduras

Tio bondeorganisationer i Honduras har fått nog. Idag, på internationella dagen för småjordbrukarnas kamp, har de tillsammans ockuperat 12 000 hektar mark i landet. Nu uppmanar de regeringen att snabba på med att skriva över äganderätten på dem, eftersom det är dags för sådd och de planerar odla bland annat 180 miljoner kilo majs – för folkets matsuveränitet.

Organisationerna skriver i ett pressmeddelande att ockupationen har genomförts i Cortés, Yoro, Santa Bárbara, Intibucá, El Paraíso, Choluteca, Comayagua, y Francisco Morazán. Marken tillhör i de flesta fall staten, och ska enligt en jordbruksreformslag fördelas. Enligt organisationerna har INA, det nationella jordbruksinstitutet, redan kännedom om deras önskan att överta jorden sedan flera år tillbaka.

-Ett av de största områden som ockuperats ligger i San Manuel Cortes där nästan 1500 familjer befinner sig, säger Mabel Marquez, kommunikatör på La Vía Campesina Honduras. Ägaren är före detta presidentkandidat och äger flera medier. Säkerhetsvakterna har redan på morgonen skjutit skott för att skrämma bort ockupanterna.

Minst 45 döda

Det pågår redan flera hårda jordkonflikter i Honduras, bland annat i Aguándalen, vilket rönt internationell uppmärksamhet på grund av det extrema förtryck bönderna utsatts för. De senaste två åren har minst 45 småbrukare mördats, och flertalet andra utsatts för misshandel, tortyr, kidnappningar och våldtäkter. Säkerhetsvakter från Corporación Dinant har anklagats för att ligga bakom, med polisens och arméns stöd. Bara de senaste veckorna har ett flertal våldsamma händelser ägt rum, med döda småbrukare och säkerhetsvakter som resultat. 

Enligt den honduranska dagstidningen La Prensa har regeringen nu permanenta beväpnade styrkor i Aguándalen. Corporación Dinants chef Róger Pineda, som idag intervjuats i dagstidningen El Tiempo, anklagar internationella organisationer för att smutsa ner jordägaren Miguel Facussé namn. Företaget menar också att de kommer fortsätta med avhysningar av småbrukarfamiljerna om de inte accepterar lagen och den markförsäljning som just nu förhandlas med regeringen.

På Honduras landsbygd lider uppemot 40% av hunger och otillräckligt födointag, enligt Latinamerikas ekonomiska komission (CEPAL), skriver småbrukarorganisationerna, som kämpar för att landet ska bli sin egen suveräna försörjare av livsmedel. De kräver nu att nyligen ockuperade marken omedelbart skrivs över på småbrukarna, samt att det lagförlag om en heltäckande jordbruksreform, som överlämnades i oktober 2011, godkänns.

-Situationen i Honduras är mycket allvarlig, säger Mabel Marquez. Därför är människor villiga att försöka ockupera jorden trots de våldsamma riskerna.

Text: Anna Lok, Latinamerikagrupperna

Foto: Vía Campesina Honduras

Fakta

Faktaruta: Matsuveränitet

Matsuveränitet innebär folkets rätt att definiera sin egen jordbruks- och livsmedelspolitik och utgår ifrån småjordbrukares intressen. Det innebär rätten att bestämma hur en hållbar produktion och konsumtion ska organiseras och vad som ska planteras. Traditionella, hälsosammma grödor med god kvalitet kommer först, i tillräcklig kvantitet för samhällenas behov och i första hand för lokal distribution. Konceptet introducerades 1996 av Vía Campesina som ett ekologiskt, småskaligt, klimatsmart svar på en växande transnationell, marknadsstyrd agrobusiness som prioriterar monokulturer, genomodifierade grödor och växtgifter.