Lokalbefolkning säger nej till vattenkraft

Mexikanska myndigheter vill satsa på många småskaliga vattenkraftsdammar för att trygga landets energibehov. Men lokalbefolkningarna är motståndare till projekten, som de menar skulle vara skadliga för både människor och miljö.

Det är främst i landets södra delstater som myndigheterna ser en stor potential i byggandet av småskaliga vattenkraftsdammar. Men det är också här som det folkliga motståndet är som störst.

- De hävdar att de så kallade mini-vattenkraftsdammarna inte skulle få någon negativ påverkan på lokalbefolkningarna, men folk har redan den information som behövs för att veta att alla typer av dammar har en påverkan, säger Angélica Castro, vid organisationen Educa till IPS.

Enligt myndigheterna skulle man kunna utvinna el vid små vattenkraftverk på 72 olika platser i Mexikos södra delar. De södra delstaterna är Mexikos fattigaste, men de är rika på vatten då flera floder löper igenom regionen och nederbörden är stor.

Text: Emilio Godoy/IPS