Leandro vill skildra ett annat Bolivia

I den nyutgivna reportageboken, Revolutionen på 4000 meters höjd - rapport från Bolivia, vill Malmöbon Leandro Schclarek Mulinari ge en mer nyanserad bild av Bolivia än den vi ofta ser i svenska medier. Latinamerika.nu har träffat Leandro för att samtala om boken, dagens Bolivia och framtidens.

- Den antikoloniala kampen i de sociala rörelserna i Bolivia inspirerade mig till att börja skriva boken, säger Leandro, som tidigare arbetat som journalist i Bolivia för Latinamerikagrupperna.

Han har alltid haft ett engagemang för Latinamerika och har föräldrar från Argentina. När han bodde i La Paz under åren 2008 - 2009 fascinerades han av landet och mycket av boken bygger på möten och intryck av människor han träffat, de sociala rörelserna, demonstrationer, protester, kongresser och presskonferenser.

Bokens omslag pryds av en kvinna som arbetar på en exklusiv golfklubb utanför La Paz och togs av Leandros vän, Joáo Pádua, under ett reportage. Efter att bilden publicerades i boliviansk media ringde chefen på golfklubben upp fotografen och klagade: "Folk kommer tro att indianer spelar på den här golfklubben!"

Omslaget till boken Revolutionen på 4000 meters höjd – rapport från Bolivia, av Leandro Schclarek Mulinari.Kvinnan arbetade som städare och klippte gräset på klubben. Tillsammans med några kollegor hade hon övat under rasterna och utvecklat en bra golfteknik. Bilderna publicerades senare i europeiska medier och då var det golfklubbens tur att få samtal; européerna ville komma och spela på den "exotiska klubben med indianer".

- Bilden symboliserar den rasistiska mardrömmen som de privilegierade grupperna i Bolivia är rädda att indianerna ska ta sig ur.

Han förklarar att de inte vill förlora sina etniska privilegier som följer av deras utseende. Det handlar om allt ifrån att sluta behandlas bättre i kön till banken, till att acceptera att jorden de anser tillhör dem, egentligen tagits av deras förfäder på bekostnad av ursprungsfolken, och att de nu riskerar att förlora den.

- Samtidigt representerar bilden den exotiska föreställning som västerlänningar har av Bolivia. Jag tycker att den är vacker, kanske fångar den framtiden.

Entydig mediebild

I boken tar Leandro bland annat upp de förändringar som skett före och under Evo Morales regering i Bolivia. Han ser regeringspartiet, Movimiento al Socialismo (MAS), som ett projekt förenat av tre tankeströmningar; indianismen, som är ursprungsfolkets kamp, den revolutionära nationalismen, som 1952 gav alla människor rösträtt och en politisk vänsteromläggning.

Leandro säger att det finns många spänningar och konflikter inom både regeringen och de sociala rörelserna som stöttar partiet. Dessa motsättningar handlar delvis om ideologi där vissa grupper är mer radikala än andra. Jordreformen är ett sådant exempel där vissa ville göra om lagen så att det bara fanns kollektivt ägande av jord och mark.

Han tror även att det är dessa spänningar och konflikter som gör det svårt för svenska medier att ge en nyanserad bild av Bolivia. Han tar bilden av Central Obrera Boliviana (COB), motsvarigheten till svenska LO, som ett exempel:

- De är inte en del av MAS, ibland stöttar de partiet, ibland demonstrerar de mot dem. Detta är intressant för i svenska medier kan det stå att "fackrörelsen demonstrerar mot regeringen", men om man inte förstår vilka motsättningar partiet egentligen har, då har vi mediekonsumenter svårt att greppa den bolivianska politiken.

Komplexiteten tror Leandro gör att det blir lätt för medierna att falla in i schabloner under rapporteringen från Bolivia.

- Medierna väljer gärna att nämna det ideologiska samarbetet med Cuba och Venezuela, vilket förvisso existerar, men man ska inte glömma att det politiska panoramat i Latinamerika är mycket mer komplext. Hugo Chávez är inte den enda personen som Bolivia förhåller sig till, säger han och tycker att det vore mer legitimt att skriva om Bolivias relation till Brasilien som är deras största handelspartner.

Utmaningar väntar Evo

Vid valet 2009 vann Evo Morales regering med 64 procent av rösterna och har fortfarande ett starkt stöd hos befolkningen. Men Leandro tror att den andra mandatperioden blir en utmaning:

- Nu ska alla "fina reformer" konkretiseras. Frukterna ska skördas av det man sått, och det är svårt i ett så fattigt land som Bolivia. Det blir också svårt för regeringspartiet att hitta Evo Morales efterträdare. Partiet har en mångfald och det kan folket identifiera sig med. Men styrkan kan också bli en svaghet med interna stridigheter om olika poster eller vem som ska ha makten, och det kan slita sönder partiet.

Leandro tycker att Evo Morales olika reformer märks tydligt, inte minst hur ursprungsbefolkningens självförtroende och stolthet förstärkts. Han berättar om när han skulle gå på en klubb med sin vän i La Paz. De blev stoppade av vakten eftersom hon inte följde klädkoden. Hennes traditionella klädsel kallas för "mujer de pollera" som syftar på att hon tillhör arbetarklassen och inte bär en "modern dräkt". Men även att hennes etnicitet är "indian". Leandro blev upprörd, men hans vän, som aldrig trott att hon skulle komma in i på klubben, hade en annan åsikt. Den 60 åriga kvinnan sa att hon trots allt möts av mycket mer respekt nu när en av ursprungsfolkets egna är president.

- Förändring tar tid och med denna regering har de första stegen
tagits för att göra upp med den rasism som genomsyrat Bolivia sedan
landet grundades.

Text och foto: Sophie Göst, journalistikstuderande vid City University London