Latinamerikan nästa WTO-chef

För första gången kommer Världshandelsorganisationen, WTO, att ledas av en latinamerikan. De två slutkandidaterna till posten är mexikanen Herminio Blanco och brasilianen Roberto Carvalho de Azevêdo.

Fransmannen Pascal Lamy lämnar i slutet av augusti posten som WTO-chef. Från början fanns det nio kandidater som var beredda att efterträda honom men efter två urvalsomgångar återstår endast två kandidater - Brasiliens WTO-ambassadör Roberto Carvalho de Azevêdo och Mexikos tidigare handelsminister Herminio Blanco.

Få urvalsprocesser är så omgärdade av hemlighetsmakeri som valet av WTO-chef. Processen inleddes den 1 december 2012 och ett beslut kommer att vara klart 8 maj men blir offentligt först 31 maj.

Lamy lämnar en splittrad Världshandelsorganisation och en oavslutad Doharunda efter sig - de handelsförhandlingar inom WTO som han tog initiativ till som EU:s handelskommissionär 2001.

Kamp mellan Nord och Syd

Efter åtta år under Lamys ledarskap verkar organisationen ha försvagats av de bilaterala och multilaterala handelsavtal som främst drivits fram av industriländerna. Bakom misslyckandena att uppnå en balans i de internationella handelsflödena finns en motvilja bland länderna i Nord att ta hänsyn till utvecklingsbehov bland länderna i Syd, något som präglat WTO sedan organisationen startades 1995.

Industriländer vill införa handelslättnader, bland annat effektivare gränskontroller, medan utvecklingsländer befarar att det skulle öka deras import men inte gynna exporten. Krav som funnits länge, att utvecklingsländer ska särbehandlas och att särskilda regler ska gälla för de minst utvecklade länderna för att lindra effekterna av matkrisen, har återigen varit uppe för diskussion.

Blanco och Azevêdo backas upp av två olika grupper - industriländerna respektive utvecklingsländerna - vilka har motsatta handelsintressen.

Känd nybilberal

Blanco är utbildad vid universitetet i Chicago och förknippas med de nyliberala ekonomiska idéer som dominerat en stor del av världen de senaste decennierna och som bland annat influerat PRI, det parti som präglat Mexikos moderna historia. Han har också ägnat mycket av sitt liv åt att förhandla handelsavtal, däribland nordamerikanska Nafta.

Även om Blanco inte har någon praktisk erfarenhet från WTO, väntas han få stöd av Nafta-staterna USA och Kanada och kan därför dra nytta av deras inflytande.

Azevêdo har visat sin förhandlingsförmåga inom WTO där han lett G20-gruppen, en grupp av nitton större ekonomier samt EU, som är kritisk till industriländernas protektionism inom jordbruket. Han har bland annat varit med i förhandlingar och satt stopp för bomullssubventioner i USA samt subventioner för sockerproducenter inom EU. Som brasilianare är han en representant för tillväxtländerna inom BRICS - Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika.

Text: Gustavo Capdevila/IPS