Latinamerika vill se fler kärnvapenfria zoner

Vid en konferens i Mexico City i förra veckan uppmärksammades det att det gått exakt 45 år sedan länderna i Latinamerika och Karibien utlyste sig själva till en kärnvapenfri zon. Vid mötet diskuterade representanter för de 33 deltagande länderna hur man ska gå tillväga för att skapa ett förbud mot kärnvapen i fler regioner i världen.

- Vi prioriterar fortfarande nedrustning. För de kärnvapenfria länderna är det ett legitimt krav att få bindande garantier från de länder som har kärnvapen att dessa vapen inte kommer att användas mot dem, säger Vera Machado, statssekretare vid Brasiliens utrikesdepartement.

Machado var en av de delegater från 33 länder som den 14-15 februari deltog vid konferensen i Mexico City för att uppmärksamma det 45 år gamla förbudet mot kärnvapen i Latinamerika och Karibien som går under namnet Tlolco-avtalelatet. Vid konferensen deltog även representanter från flera internationella organ och ickestatliga organisationer från olika delar av världen.

Första kärnvapenfria zonen

Tlatelolco-avtalet undertecknades i staden med samma namn den 14 februari 1967 och skapade den första kärnvapenfria zonen i världen. För närvarande finns det fem sådana zoner, som inkluderar sammanlagt 114 länder i världen.

Mexiko var den drivande kraften bakom uppgörelsen, och landet får därför ses som en pionjär i fråga om global kärnvapennedrustning.

Vid konferensen talade deltagarna bland annat om behovet av att skapa större uppmärksamhet för avtalet, samt hur man ska arbeta vidare för att uppnå en global nedrustning. Andra frågor som diskuterades var att Argentina anklagat Storbritannien för att ha skickat en kärnvapenbestyckad ubåt till Falklandsöarna.

När det gäller frågan om Irans kontroversiella energiprogram så är ett förslag att försöka föra fram Tlatelolco-avtalet som en modell för en liknande zon i Mellanöstern.

Den Tokyo-baserade organisationen Soka Gakkai International, SGI, ingår en bred koalition som har inlett en global kampanj med målsättningen att förmå världens ledare att vid ett toppmöte diskutera frågan om ett totalt förbud mot kärnvapen. SGI försöker nu skapa opinion för att ett sådant möte ska hållas i Hiroshima och Nagasaki år 2015, 70 år efter atombomber släpptes över dessa städer.

För närvarande besitter världens kärnvapenstater - Ryssland, USA, Frankrike, Kina, Storbritannien, Israel, Indien och Pakistan - fler än 22 000 atomstridsspetsar.

Text: Emilio Godoy/IPS