Latinamerika

Latinamerikanska politiker vill ha gemensam lag om matsäkerhet

Latinamerikas länder bör arbeta fram gemensamma lagar som säkerställer befolkningens rätt att ha tillgång till mat. Det var budskapet från 60 politiker från 17 av regionens länder när en konferens mot hunger avslutades i Lima på tisdagen.

Diskriminering av minoriteter i fokus på FN-möte

Fler än 45 miljoner av Latinamerikas runt 600 miljoner invånare tillhör någon av regionens över 800 olika urbefolkningar. Foto: Wikimedia Commons

Många av Latinamerikas urbefolkningar är fortfarande utsatta för diskriminering, fattigdom, minskade möjligheter och högre barn- och mödradödlighet. Det belystes vid ett FN-möte som nyligen hölls i Mexico City.

Minskad mödradödlighet i Latinamerika - men lång väg kvar

Ökad sexualupplysning skulle kunna minska antalet tonårsgraviditeter och därmed mödradödligheten i Latinamerika. Foto: Luis Miguel Bugallo Sánchez/Wikimedia Commons

Under de senaste 15 åren har Latinamerika lyckats infria flera av de så kallade millenniemålen. Kampen mot mödradödligheten har däremot inte varit lika framgångsrik.

Stor outnyttjad potential för förnyelsebar energi i Latinamerika

Vindkraftpark i  Parnaíba, norra Brasilien. Foto: Delatfrut/Wikimedia Commons

Latinamerika har behov av en fördubblad elproduktion till år 2050, men måste samtidigt minska utsläppen av växthusgaser. Det är möjligt att uppnå med hjälp av förnyelsebar energi, visar en studie.

Allt fler länder i Latinamerika säger ja till syriska flyktingar

Syriska flyktingar på väg till Tyskland står i kö för att korsa gränsen mellan Ungern och Österrike. Foto: CC Mstyslav Chernov

Uruguay var det första landet i Latinamerika som beslutade sig för att ta emot syriska flyktingar och Brasilien har tagit emot fler än många länder i Sydeuropa. Latinamerika.nu har tagit tempen på hur de latinamerikanska länderna ställer sig ti den syriska flyktingsituationen.

Latinamerikanska experter vill bredda kampen för klimatet

Kampen mot klimatförändringarna kan inte bara stödjas på naturvetenskap utan kräver också insatser från en ny expertgrupp - samhällsvetare som specialiserat sig på klimatfrågan. Det menar en grupp latinamerikanska forskare.

Ungdomarna tar över Latinamerika.nu!

I Chile käpar ungdomar för ett förbättrat utbildningssystem sedan flera år tillbaka. Bilden är från en av alla de demonstrationer som genomförts. Foto: Lisa Karlsson, Latinamerikagrupperna

Den 12 augusti firas internationella ungdomsdagen runt om i världen. Ett initiativ från FN sedan millennieskiftet. Vi på Latinamerika.nu kommer att uppmärksamma dagen genom att under en vecka publicera en rad olika reportage och texter där unga ger sin syn på olika aktuella frågor i Latinamerika. Välkomna in!

Vatten: Rättigheten som är en handelsvara

Tankbilar kör ut dricksvattnet till invånarna i Canela, Copiapo, Chile. Foto: Diario El Día (Diarioeldia.cl)

Sju liter dricksvatten per person och dag. Det är vad invånarna i Canela, Chile, har tillgång till. 6 miljoner liter vatten per dag. Det är i runda tal vad en guldgruva förbrukar. Vattnet har blivit politik och människors tillgång till vatten beror i många fall mer på hur det förvaltas och vårdas än dess förekomst i naturen.

Ojämlikhet skördar barns liv i Latinamerika

Barnadödligheten minskar i Latinamerika, men skillnaden mellan regioner är fortsatt markant. Foto: Wikimedia Commons

Barnadödligheten har minskat drastiskt på senare år i Latinamerika, och utvecklingen har lyfts fram som en förebild för omvärlden. Samtidigt råder det fortfarande stora skillnader mellan olika länder och regioner.

Kampen mot hungern går framåt i Latinamerika

En ny FN-rapport visar att Latinamerika och Karibien har lyckats halvera andelen hungrande jämfört med 1990-års nivåer. Samtidigt har fortfarande över 34 miljoner människor i regionen brist på mat.

Sidor

Prenumerera på Latinamerika